Rodačka z Kúsek pamatuje zakládání JZD a studovala strojírenskou technologii ve Žďáru nad Sázavou. Později dostala umístěnku do Kuřimi, kde musela do roku 1967 bydlet v domově pro pracující.

Autorský tým: Alžběta Janebová, David Lukeš, Marek Lukeš
Pedagogické vedení: Mgr. Miroslav Skalník
Škola: Základní škola Nové Město na Moravě, Leandra Čecha

„V padesátých letech se začaly i u nás zakládat JZD, kde se muselo hospodařit podle sovětského vzoru. Drobní zemědělci nemohli plnit dodávky a mysleli si, že když budou pracovat společně, že jim to půjde lépe. Ale to byl hrubý omyl a větší sedláky do družstev nikdo nemohl dostat.“

Jiřina Janebová: Rozhlasová reportáž