Přátelství odsunu navzdory - zpracovali žáci Gymnázia Žatec

Autorský tým: Sára Frančeová, Vendula Lidická, Klára Mildnerová, Olga Nema a Bohumil Spilka
Pedagogické vedení: Šárka Jurasová
Škola: Gymnázium Žatec

Irma Procházková se narodila v roce 1928 v Dubé u České Lípy. Při nástupu paní Irmy do školy jim náhle zemřela maminka. Výchova zůstala čistě na tatínkovi. Po pár měsících ovšem začala válka a rodina byla nucena odejít z České Lípy a protože Žatec patřil do oblasti Sudet, čekala paní Irmu výzva, se kterou se musela vypořádat- tou byl nástup do německé školy. Ovšem, vše zlé je k něčemu dobré a paní Irma si našla skvělou přítelkyni. Po náhlém odsunu sudetských Němců se jejich přátelství na dlouhou dobu přerušilo a Irma s Tony na sebe ztratily kontakt. Ovšem osud tomu chtěl a nejlepší přítelkyně se znovu setkaly.
Paní Irma se naučila neuvěřitelně rychle mluvit i psát německy. Politická situace ale paní Irmě v jejím studiu nepřála a po třech ročnících musela – díky svému původu – opustit gymnázium. Nabízela se jí práce v německé továrně na munice i u sedláka, naštěstí se za ní přimluvila teta z otcovy strany a mladá Irma šla do učení k místnímu krejčímu. Zde se seznámila se svým budoucím manželem. Po válce pracovala jako suplující učitelka, vedla letní tábory ve Výsluní a pořádala školní výlety – např. do Drážďan. Prací s dětmi naplnila svůj život i po smrti manžela.

IRMA PROCHAZKOVA rozhlasova reportaz