Poválečné hrůzy odsunu - zpracovali studenti Gymnázia Žatec

Autorský tým: Radana Halvátová, Ráchel Pabianová, Ella Pohoriljak, Barbora Strasserová a Pavel Truong
Pedagogické vedení: Jindřiška Víznerová
Škola: Gymnázium Žatec

Uta Reiffová se narodila v roce 1938 v Aši. Její rodina nejprve žila v Chomutově. Když byl její otec jmenován ředitelem žateckého gymnázia, přestěhoval se spolu s celou rodinou do Žatce. Tam bydleli přímo v budpvě školy. Za války se její otec snažil pomáhat židovským rodinám, později byl ale bohužel povolán do Wehrmachtu a hned poslán na východní frontu. Matka Uty s ní a dvěma malými bratry zůstala sama. V roce 1945 museli do tábora, do bývalých kasárem SS. Po osmi měsících internace v táboře je zavřeli do dobytčího nákladního vozu a odvezli do tábora v Furth im Wald. Později prošly spolu s matkou ještě dvěma tábory, než se na čas usadily ve Vachu, kde její matka dostala práci jako učitelka. Nyní žije paní Uta v Ambergu, kde jí navštívil i tým z Gymnázia Žatec.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa