Pamětník pocházející z rodiny, které byl za komunismu sebrán majetek a následně znemožněno svobodně podnikat.

Autorský tým: Ondřej Lupač, Jan Žákovský, Gabriela Kazdová, Marie Páralová a Amálie Svobodová
Pedagogické vedení: Mgr. Antonín Marek
Škola: ZŠ Hradecká

„Jsme navštívili taky Muzeum Klementa Gotwalda……to na mě hrozně zapůsobilo negativně. Já když jsem viděl, co tam vystavují, jak tam pomlouvají ty řemeslníky, živnostníky, sedláky, kteří neznali nic jiného než práci…..Ještě jsme vylezli ven a tam byla ta obrovská socha Stalina. Ve mě se až zatajil dech, co to je a jak ten systém je všude nalezlej. “

Rozhlasová reportáž