Pro tvrzenou názorovou rozštěpenost mu v mládí nebylo umožněno studovat gymnázium. Pan Zadražil se však nepovažuje za oběť režimu, protože jeho slovy byli lidé, kteří dopadli podstatně hůř.

Autorský tým: Vojtěch Brtník, Petr Ontolčík, Radim Šalanda, Michaela Tomšu a Matouš Veselý
Pedagogické vedení: Mgr. Helena Volavková
Škola: Gymnázium a Střední odborná škola Telč

„Tatínek nebyl dělník nebo organizovanej ve straně nebo jak bych to řekl…takže to byl teda důvod, že teda jsem nepatřil mezi žáky kádrově vyhovující. A ten druhej důvod tam uvedli, že se u mě projevovala názorová rozštěpenost….jako důsledek nejednotného výchovného působení.“