Poslední kulak ve vsi

Autorský tým: Michaela Kobzová, Pavel Janoš a Adéla Lišková
Pedagogické vedení: Mgr. Jitka Zahradníková
Škola: ZŠ Libina

Miroslav Liška se narodil 30. listopadu 1949 v Libině volyňským Čechům Janu a Alexandře Liškovým jako jejich čtvrté dítě. V Libině odchodil devítiletou školní docházku. Po vyučení nastoupil základní vojenskou službu v Praze, působil ve strážním praporu u Hradní stráže. Po vojně utrpěl těžký úraz páteře. V roce 1975 se oženil a narodili se mu dva synové Miroslav a Robert. Dvacet osm let pracoval v OSP Šumperk, pak krátce podnikal a od roku 2003 byl v invalidním důchodu. Nyní si užívá starobního důchodu. Celý život byl činný v mnoha organizacích. Mezi lety 1988 – 1994 byl předsedou Tělovýchovné jednoty Libina. Dodnes je aktivním hráčem šachistického oddílu. Věnuje se historii Libiny, zkoumání minulosti a psaní článků do Libinských novin.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

955E19D6-9D2A-6C42-DAB8-708B189366C6