Jiří Veiser vzpomíná na válečnou dobu v Zábřehu. V té době byl ještě dítě.

Autorský tým: Tereza Dlouhá, Michaela Veiserová, Michaela Agustinová, Anna Měšťánková
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Jedelská
Škola: ZŠ Zábřeh Školská

Jeho rodiny se nedotkla ani kolektivizace, prý jim neměli co vzít. Jedna z věcí, co se rodiny opravdu dotkla, se stala až po válce. Tehdy se ještě jmenovali Weiserovi. Otec pana Veisera byl totiž před válkou úředník a jelikož se podepisoval ledabile, jeho W vypadalo jako V. Po 2. světové válce pak někteří úředníci prohlásili, že jsou všechny takto podepsané dokumenty falešné a musí se buďto znovu podepsat, nebo se rodina bude muset přejmenovat, což se jevilo jako jednoduší varianta. Proto jsou dne Veiserovi.