Do USA původně přijel na studijní pobyt, ale po srpnové okupaci se rozhodl tam zůstat. Byl členem vědeckého týmu, kterému se podařilo překonat světový rychlostní rekord s aerodynamickým vozem „Blue Flame“. Založil a dodnes vede úspěšnou softwarovou firmu Gamma Technologies. Žije v Chicagu.

Autorský tým: Bianca Bencze, Tereza Černá, Stanley Havlik, Veronika Hernandez, Nikol Hladíková, Bára Hofmann, Albert Mech, Jerry Mech, Samuel Parči, Milan Strapek, Jeroným Šroněk
Pedagogické vedení: Klára Moldová
Škola: Česká škola T. G. Masaryka v Chicagu

„Já jsem maturoval v roce šedesát. A když jsme udělali tu zkoušku, šli jsme s několika kamarádama v Praze na Národní třídu. Tam bylo místo, kde se daly pronajmout různý kostýmy pro divadlo. My jsme si vybrali buřinky. Měli jsme velkou radost, že jsme udělali tu zkoušku, tak jsme chodili po Národní a po Příkopech, a když jsme někoho viděli, tak jsme smekli buřinku a šli jsme dál. A najednou k nám přišel nějakej člověk. Who are you? What’s going on? Co děláte? Chtěli jména. Vzali nás na policii a zavolali naše rodiče. Příští den jsme přišli do školy a byl velkej problém. Chtěli nás vyhodit. Zrovna před tím, než jsme mohli jít na vysokou. Tak si představte, jakej to byl divnej režim tenkrát. Že se tak báli mladejch lidí, který choděj po ulici s buřinkama.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa