V úterý 14. června hostilo Centrum Louka ve Znojmě závěrečnou prezentaci projektu Příběhy našich sousedů.

Sešli se pamětníci, žáci, učitelé, rodiče, zástupci obcí a škol a další hosté. Bez dechu, se smíchem i se slzou v oku vyslechli příběhy pamětníků ze Znojemska, které natočili, zpracovali a představili žáci ze ZŠ Mládeže 3, ZŠ JUDr. Josefa Mareše, ZŠ Pražská 98, ZŠ Václavské náměstí, ZŠ nám. Republiky, ZŠ Prokopa Diviše, ZŠ a MŠ Jevišovice a ZŠ a MŠ Olbramovice.

Úvodního slova se ujali místostarosta Znojma Lukáš David, starosta Jevišovic Pavel Málek a starosta Olbramovic Roman Hybler. Vyzdvihli potřebu mezigeneračního dialogu a ocenili, že se děti do projektu dobrovolně zapojily a naučily se spoustu nového.

Týmy postupně představily hlavní postavy své půlroční práce. Podařilo se jim zachytit osudy deseti pamětníků a zpracovat je do čtyř audioreportáží, pěti videoreportáží a jedné komiksové knihy. O jaké příběhy, na které se díky žákovským výstupům nezapomene, vlastně šlo? Paní Marie Antošová, nejstarší občanka Slatiny na Znojemsku, vzpomínala na školní léta v jevišovické škole. Paní Vlasta Cihlářová povídala dětem o svém náročném, ale krásném životě zasvěceném vzdělávání nejmenších dětí. Na své dětství v Jaroměřicích nad Rokytnou v období 2. světové války a na stěhování do Dobšic vzpomínal pan Jaroslav Česnek. O dětství, které bylo navzdory válečné době, vojákům nebo bombardování poměrně šťastné a bezstarostné, vyprávěli dětem také pan Josef Gross, rodák z Únanova, a paní Blažena Honová ze Znojma. Z úst paní Danuše Machoňové, skautky a křesťanky i během komunismu, zazněla slova o odvaze. Paní Ludmila Svatušková žákům líčila dětství ve Volyňské oblasti na Ukrajině a poválečný přesun do vlasti, do Olbramovic. Znojemský lékař, pan Martin Syka, vyprávěl o svém porevolučním politickém působení a snaze přeměnit Československo v demokratický stát. Vášnivý fotograf a čestný občan Znojma, pan Josef Vlasák, líčil dětem, jak v období komunismu nebylo vždy jednoduché fotit městské budovy. Rodák ze severní Moravy Miloslav Vyorálek se s žáky podělil o příběhy z emigrace v Německu a dalšího nového začátku po návratu do ČR a přestěhování do Znojma.

Žákovské prezentace byly vskutku pestré. Někdo ji pojal divadelně, jiný se doprovázel na hudební nástroj, někteří si k tomu nakreslili obrázky nebo vytvořili koláže, zazněla i oblíbená píseň pamětníka nebo úryvky z natáčení s ním. Na dětech nebyla znát tréma, ač mluvit před 150 diváky pro ně nebylo jednoduché. Protože se tým z jevišovické ZŠ nemohl slavnostního podvečera zúčastnit, promítli jsme alespoň záznam z jejich prezentace, kterou si uspořádali o týden dřív ve škole.

Všechny prezentace sklidily zasloužený vřelý potlesk, stejně tak přítomní pamětníci, kteří našli odvahu povyprávět dětem o hezkých i těžkých obdobích svého života.

Porota ve složení Petra Bláhová, Petr Eckl a David Grossmann se zhostila nelehkého úkolu vybrat ze zúčastněných týmů tři a postavit je na pomyslnou bednu vítězů. Právem ocenili výkon a několikaměsíční snahu všech žáků, jejich reportáže i povedené prezentace.

Nejvíc bodů od porotců získal tým ze ZŠ Olbramovice, který zpracoval příběh paní Svatuškové, na druhém místě skončil tým ze ZŠ Pražská ve Znojmě a osudy jejich pamětnice paní Machoňové a bronz si odnesl tým ze znojemské ZŠ nám. Republiky, který natočil pana Česneka.

Celým podvečerem empaticky provázel Filip Teller, o hudební doprovod se postaral pianista Michal Smrčka a o krásné fotografie Tereza Ševčíková.

3 obce, 8 základních škol, 8 učitelů, 10 týmů, 44 žáků a především 10 zaznamenaných pamětnických příběhů, na které by se nemělo zapomenout, to jsou premiérové Příběhy našich sousedů Znojemsko v číslech.

Děkujeme všem zúčastněným a partnerům projektu, kterými byli Město Znojmo, Město Jevišovice, Městys Olbramovice, Infinity Laser Game Znojmo, Zážitkový elektrobus Znojmáček, Půjčovna lodí Dyje, Papírnictví Vojtech, Čas na kávu, ŽanetBoutique, Knihkupectví Houdková a Hvězdárna a planetárium Brno.

Výsledné práce žáků a medailonky pamětníků si můžete prohlédnout na https://www.pribehynasichsousedu.cz/znojemsko/znojemsko-2022.