Žákovské týmy představily silné i dojemné příběhy pamětníků ze Zlína a okolí

V pondělí podvečer 24. června se zaplnila Dílna Městského divadla ve Zlíně, kde proběhla závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů. Deset žákovských týmů ze šesti zlínských základních škol představilo osudy svých pamětníků. Akci moderovala Věra Eliášová a o hudební doprovod se postaral mladý hudebník Filip Vítů.

Žáci nás seznámili s příběhy pamětníků, kteří vzpomínali na válečná léta i dobu komunismu. Jako např. Iva Ondráčková, která zažila bombardování Zlína jako malá dívka, nebo paní Zuzaníková, jejíž rodina pomáhala partyzánům. Jako další silné téma se v příbězích objevoval nesouhlas s komunistickým režimem i aktivní boj proti němu, jako v případě Josefa Sokola, který byl aktivistou Občanského fóra.

Porota ve složení Jana Kubáčová, Hana Maršíková a Tereza Bařinková hodnotila jak výstupy práce žáků, které jsou na našich stránkách, tak jejich projev při samotné prezentaci. Hodnocení bylo obtížné, protože všichni zúčastnění pracovali s obdivuhodným nasazením a snahou. Porota se po těžkém rozmýšlení rozhodla udělit dvě první místa, protože výkony obou vítězných týmů byly velice vyrovnané. Zvítězily dva týmy ze ZŠ Štefánikova. Žáci zpracovávali vyprávění Jaroslava Kočího, jemuž silná víra pomohla překonat těžké období komunismu, a Jindřišky Švajdové, jež také s bývalým režimem nespolupracovala, ačkoliv jí to přinášelo nesnáze. Na třetím místě se umístil tým ze ZŠ Okružní s příběhem paní Marie Stráníkové. Děkujeme Městu Zlínu za podporu projektu a také všem laskavým sponzorům, kteří věnovali ceny do soutěže.

Foto: Petr Willert