Závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů, realizovaného ve spolupráci s městem Nový Jičín a ZŠ TGM Studénka, se uskutečnila 24. června v aule radnice města Nový Jičín

Po úvodním slovu místostarosty Nového Jičína pana Mgr. Ondřeje Syrovátky se na pódiu vystřídalo pět týmů tvořených žáky sedmých, osmých a devátých tříd z pěti zapojených základních škol. Od ledna se z nich stávali dokumentaristé či žurnalisté, kteří ve volném čase pod vedením svých učitelů zpracovávali do krátkých reportáží životní osudy vybraného pamětníka.

Během slavnostního večera, přístupného veřejnosti, vystoupily všechny týmy a představily příběhy, které při svém bádání odhalily. Jejich vystoupení bedlivě sledovali tři porotci – historik, novinář a pedagožka, aby ocenili nejlepší tým malými dárky a zároveň poskytli všem zúčastněným zpětnou vazbu na silné či slabší stránky jejich reportáží i prezentací. Díky všem, kteří projekt nejrůznějšími způsoby podpořili či se do něj aktivně zapojili, bylo natočeno a pro budoucí generace badatelů uchováno pět unikátních svědectví o událostech, které zásadním způsobem formovaly velké i malé dějiny v našem regionu.

Mezi silnými příběhy pamětníků, kteří se prezentace zúčastnili coby diváci, se nezřídka vyskytovaly dnes již vzácné vzpomínky na druhou světovou válku a dobu pozdější, ne však radostnější. Žáci zachytili vzpomínky vztahující se k ochraně přírody, životu za komunistické totality či k otázce národnostních menšin v poválečném Československu. Vítězná práce týmu ze Základní školy TGM ve Studénce vycházela ze vzpomínek paní Jany Ottové, sestřenice kardinála Tomáška, která mimo jiné vzpomínala na svého strýčka Josefa Huba, člena odbojové organizace Obrana národa, jež za druhé světové války zemřel v koncentračním táboře.