Dne 23. května 2018 se na Hotelu Baltaci Atrium sešli významní pamětníci Zlínského kraje, zástupci města, ředitelé základních škol a učitelé, aby si poslechli příběhy pamětníků, které objevili žáci místních škol v rámci projektu Příběhy našich sousedů.

Půlroční práce žáků byla na první pohled patrná. Prezentace byly dokonale připravené a žáci zajímavým způsobem představili pestré osudy svých hrdinů. Mezi devíti pamětníky nesměli samozřejmě chybět Baťovci, kteří žákům velmi podrobně popsali život ve Zlíně za první republiky, za války (zde žáky velmi zaujalo povídání o bombardování města) a následně i z období socialismu. Příběhy dvou Baťovců (paní Kolkovou a pana Viktoru) zpracovali žáci ze ZŠ Štípa, kteří nakonec obsadili první a třetí místo. Uspěli také sourozenci ze ZŠ tř. Svobody v Malenovicích, kteří získali druhé místo, a to díky zpracování příběhu jejich pradědečka, který byl vězněn v padesátých letech za účast na orelském setkání.

Porota ve složení Iva Hájková, pedagožka, David Karola, šéfredaktor Krajského Deníku a Aleš Naňák, regionální historik, měla při vyhlašování velmi obtížný úkol, jelikož i dalších sedm týmů ze ZŠ Okružní, ZŠ Emila Zátopka, ZŠ Dřevnická a ZŠ Komenského I. odvedlo vynikající práci. Jejich příběhy o partyzánech či životě v období socialismu byly velmi inspirativní.
Dětem se podařilo připomenout doby minulé a zpřístupnit příběhy konkrétních lidí co nejširšímu okolí. Všechny zpracované příběhy pamětníků si můžete prohlédnout zde.