Žáci základních škol Prahy 2, jejich učitelé, spolužáci, rodiče, ředitelé škol, představitelé města a v neposlední řadě pamětníci, se sešli v pondělí 21. května 2018 v Gröbeho vile u příležitosti slavnostní závěrečné prezentace projektu.

Za městskou část Praha 2 akci zahájila úvodním slovem paní starostka Jana Černochová. Hned potom se publikum mohlo seznámit s příběhy deseti pamětníků, se kterými se v minulých měsících setkali žáci základních škol. Každý tým měl k dispozici tři minuty, aby svého pamětníka představil. Vystoupení pozorně sledovala porota, ve které zasedli učitelka Barbora Tocháčková, novinářka Tereza Žižková a historik Petr Blažek.

Pro většinu dětí byla závěrečná prezentace jejich první zkušeností s vystoupením na veřejnosti. Proto byla zejména zpočátku znát jistá nervozita, která ale postupně opadávala určitě i díky ohromné podpoře publika, které dávalo najevo svůj zájem velkým potleskem po skončení každé prezentace. Některé týmy se nebály svá vystoupení oživit o ukázky z rozhlasových reportáží nebo dokonce o hudební doprovod. Např. žáci ZŠ Londýnská, kteří zpracovali životní příběh televizního dramaturga Gustava Oplustila, do sálu vpochodovali za zvuku úvodní znělky televizního pořadu Televarieté. Společně s týmem ZŠ u svatého Štěpána, který zpracoval příběh disidentky Dany Němcové, se umístili na třetím místě. Druzí skončili žáci ze ZŠ Londýnská s příběhem paní Zdeňky Děrdové a jako nejlépe zpracovaný porota vyhodnotila příběh evangelického faráře Jaromíra Dusa, se kterým se setkali další z řad žáků ZŠ Londýnská. Porota hodnotila kladně nejenom jejich vystoupení v Grébovce, ale i rozhlasovou reportáž a komiks na motivy zásadních událostí v životě Jaromíra Dusa.
Velká gratulace patří nejenom všem zúčastněným dětem, ale i jejich učitelům, kteří je v průběhu několikaměsíční práce na projektu podporovali!