Ve čtvrtek 24. 5. 2018 proběhla za přítomnosti dětí, učitelů, pamětníků a zástupců městské části i Post Bellum v sále Národního zemědělského muzea závěrečná prezentace Příběhů našich sousedů na Praze 7.

Žáci ze čtyř základních škol a jednoho víceletého gymnázia na Praze 7 během ní představili životní příběhy osmi pamětníků, s nimiž se v průběhu jara setkali.
Děti nahrály pamětnické vzpomínky a následně je dokumentaristicky zpracovaly. Vzniklo tak šest zdařilých rozhlasových reportáží, jeden dokumetární film a jeden animovaný film. Mezi výstupy práce žáků a studentů nechyběly fotografie, medailonky pamětníků a postery objasňující historické okolnosti sesbíraných příběhů. Na motivy životních osudů některých pamětníků dokonce zapojené děti uspořádaly tvůrčí dílny pro mladší spolužáky.

Výstupy půlroční práce dvou až pětičlenných reportážních týmů i jejich vystoupení na závěrečné prezentaci hodnotila odborná porota. Zasedli v ní historička Marta Edith Holečková, pedagožka Denisa Pilátová a novinář Ondřej Nezbeda. Rozhodování porotců rozhodně nebylo jednoduché. Všechna ocenění pro tři nejúspěšnější týmy si nakonec odnesli žáci ze ZŠ Františky Plamínkové.
Jako nejlepší vyhodnotila porota výstupy týmu, který zpracoval vyprávění spisovatele a chartisty Ivana Binara, na druhém místě se umístil žákovský tým se svým zpracováním vzpomínek první československé kameramanky paní Věry Štinglové. Třetí místo obsadili žáci, kteří zdokumentovali osudy výtvarnice a redaktorky Martiny Špinkové.
Všechny zúčastněné týmy odvedly skvělou práci a zaslouží si ocenění za vynaložené úsilí, stejně jako učitelé, kteří jim poskytovali pomocnou ruku a projektem je provedli!