Ve Zlíně zazněly silné pamětnické příběhy

Středa 22. 6. patřila ve Zlíně silným pamětnickým příběhům, které v rámci projektu Příběhy našich sousedů zaznamenalo dvacet čtyři žáků z celkem šesti týmů, které vznikly na Základní škole Okružní pod vedením učitele Pavla Horáka, na ScioŠkole Zlín pod vedením učitele Jakuba Puškáše a  ve 3. skautském středisku Zlín v čele s vedoucím Davidem Šmigurou. Všechny týmy představily své projekty na slavnostní závěrečné prezentaci v Hotelu Baltaci Atrium, kde byly uvedeny také jimi vytvořené reportáže, konkrétně tři videoreportáže, dvě rozhlasové reportáže a jedna animace.

Publikum se prostřednictvím těchto výstupů seznámilo se vzpomínkami pamětníků druhé světové války i období komunismu. Irma Garlíková se před žáky rozvyprávěla o tom, jak v dětství prožívala válku a jak někteří obyvatelé obce Březnice, včetně jejího otce, jenž za to byl uvězněn, pomáhali partyzánům. Otec Ludmily Ševčíkové rovněž skončil ve vězení, ale teprve v padesátých letech, neboť ho jakožto statkáře označili za nepřítele nového lidově-demokratického státního zřízení. Z vězení už se přitom nikdy nevrátil. Pavel Večeřa zavzpomínal na dětství v padesátých letech i na základní vojenskou službu, v rámci které jako voják pomáhal na jižním Slovensku po protržení Dunajské hráze v červnu 1965. Základní vojenské službě v komunistické armádě a absurdním situacím, k nimž během ní docházelo, se věnoval Jaromír Ujčík. A Jiří Hotař žáky seznámil se svou rozvětvenou rodinou, jejíž italskou část nemohli kvůli uzavřeným hranicím až do sametové revoluce navštěvovat, přičemž i balíky, které si posílaly, kontrolovaly cenzurní orgány. Poslední, šestý příspěvek, se zaměřil na události navýsost aktuální, neboť vítězný tým ze Základní školy Okružní zpracoval osudy svého nového ukrajinského spolužáka Kyryla Yatsenka, jenž u nás nalezl dočasné útočiště před válkou na Ukrajině. Jeho vyprávění přítomným připomnělo, že dramatické události vepisující se do životů obyčejných lidí se neodehrávaly pouze v minulosti, ale probíhají i dnes.

Porota ve složení Iva Hájková, Alžběta Poláková a Jitka Andrysová ovšem ocenila všechny týmy, stejně jako publikum, jež jejich vystoupení vždy odměnilo dlouhým potleskem. Slavnostní závěrečnou prezentaci, kterou přítomné provedla moderátorka Markéta Janíková a zpestřili hudebníci Martin Černý a Michal Pospíšil, navštívili také představitelé města Zlína, díky jehož podpoře mohl být projekt realizován. Odměny pro žákovské týmy poskytly statutární město Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, pekárna Nováček, kavárna Gulliver, Vitar, s.r.o. a Fakulta multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Příběhy jsou uchovány v online archivu Paměti národa, který vytváří a spravuje organizace Post Bellum. Reportáže i všechny ostatní výstupy žákovských týmů si můžete prohlédnout na webu Příběhy našich sousedů ZDE.

 

Foto: Jakub Puškáš