V úterý 21. června 2022 proběhla Slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů v Brně.

Do dvanáctého běhu projektu Příběhy našich sousedů v Brně se zapojilo celkem 6 základních škol, 6 učitelů a 6 žákovských týmů. Žáci vyzpovídali celkem 6 pamětníků a vytvořili 4 audioreportáže a 2 videoreportáže.

Výsledky projektu, na kterém děti pracovaly od února 2022, představily veřejnosti v úterý 22. června v Křišťálovém sále na Staré radnici. Úterní program zahájila klavíristka Tereza Vaňková a celým odpolednem provázela moderátorka Karolina Antlová. Poté následovalo úvodní slovo vedoucí vzdělávání pro jižní Moravu MgA. Michaely Chalupské a hned nato přišly na řadu jednotlivé týmy.

Jako první vystoupil tým ze ZŠ Bakalovo nábřeží, který představil životní příběh pana Petra Voznici. Dále jsme si mohli vyslechnout vzpomínky paní Vlasty Feješové, které zpracovaly žákyně ze ZŠ a MČ Jana Broskvy. ZŠ Slovanského náměstí nám představila pana Zdeňka Winklera a následně nám byl týmem ze ZŠ Labská přiblížen osud Ilnary Dudash. Poté se slova ujala ZŠ Kneslova, od které jsme se dozvěděli o příběhu pana Ladislava Plcha.

Během porady poroty, učitelky Kristýny Daňkové, novinářky Lucie Želinské a bývalé koordinátorky PNS v Brně Ivy Sobotkové, poděkovala koordinátorka Martina Čichoňová zapojeným pedagogům. Poté už přišel čas na vyhlášení.

Pomyslné zlato si odnesl tým ze ZŠ Kneslova s příběhem pana Ladislava Plcha. Na druhém místě se umístil tým pamětníka Petra Voznici ze ZŠ Bakalovo nábřeží a bronz mířil do ZŠ Labská, za týmem, který zpracoval příběh paní Ilnary Dudash.

Po obdarování vítězných týmů následovalo společné focení, které měla celé odpoledne na starost Kateřina Rusňáková. Poté se týmy, učitelé a další diváci odebrali do foyer, kde na ně čekalo občerstvení ve formě koláčků či kanapek.

Děti, paní učitelky i pamětníci si kromě nových zkušeností a zážitků z projektu odnesli i velmi krásné dary od Vida centrum, Sciencentrum, Starez sport, Hvězdárna města Brna, Statutární město Brno a nakladatelství Host, kterým ještě jednou moc děkujeme!

Všechny výstupy dětí najdete zde: https://www.pribehynasichsousedu.cz/brno-xii/brno-xii-2021-2022/