Devět týmů z osmi základních škol z Liberce a Stráže nad Nisou nám ve středu 22.6.2022 představilo své pamětníky.

V Liberci se jednalo o druhý a ve Stráži o vůbec první ročník tohoto projektu. Zapojilo se celkem sedm škol z Liberce a jedna škola ze Stráže nad Nisou, za to hned se dvěma týmy. Nejmladšími účastníky projektu byly žačky ze sedmé třídy ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou, ostatní týmy byly složeny z žáků osmých a devátých tříd.

Na projektu děti pracovaly celé letní pololetí a jejich společné mnohdy intenzivní snažení završily velmi originální prezentací příběhu svých pamětníků právě v den závěrečné prezentace v jedinečném prostoru kina Varšava v Liberci.

V tento podvečer se sál zdejšího kina zcela zaplnil nejen žáky samotnými, ale v čele hlediště také jejich pamětníky, samozřejmě také učiteli, bez nichž by projekt mohl být jen těžko realizován a chybět nemohli ani zástupci města Liberec a obce Stráž nad Nisou, ředitelé škol, zástupci sponzorů, hodnotící porota a rodiny dětí, přátelé, spolu se zájemci z řad veřejnosti. Tito všichni dohromady vytvořili atmosféru, na kterou budeme ještě dlouho vzpomínat.

Celým programem nás provázela moderátorka Markéta Červinková. Úvodní slovo k celému programu pronesl náměstek primátora města Liberce, pan Ivan Langr a za Post Bellum koordinátorka tohoto projektu Anna Provazníková. Další a nejdelší čas již patřil samotným dětem a jejich pamětníkům.

Tuto část programu zahájil tým ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová představením svého pamětníka, pana Petra Volfa, způsobem sobě vlastním a to písní a hrou na hudební nástroje spolu s poutavým vyprávěním příběhu dokumentaristy okupované Prahy 1968, polárních Špicberků i gulagů na Sibiři. Navázal sladěný tým ZŠ Aloisina výšina s originální prezentací příběhu milovníka letadel, pana Františka Víta pod názvem „S hlavou v oblacích“. Všechny přítomné pobavilo dramatické ztvárnění příběhu pana Zdeňka Patočky, střihače z Barrandova a synovce Jana Patočky týmem ze ZŠ Kaplického. Dojemná byla prezentace příběhu pana Miroslava Balcara, který žáci ze ZŠ Na Výběžku naprosto výstižně popsali názvem „Velký Čech a sokol, aneb z Reichenbergu do Liberce“. Tříčlenný dívčí tým ze ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou pojal svou prezentaci příběhu pana Karla Valenty naprosto originálně, formou talkshow s dědečkem legionářem a jeho vnukem, zmíněným pamětníkem. Živými obrazy představil tým ZŠ Husova dechberoucí příběh pana Josefa Kosáka, jež byl navzdory osudu tělem i duší sportovec s uměleckou duší. Okouzlující dramatizaci příběhu obdivuhodné pamětnice, paní Jaruše Glosové, předvedl tým ze ZŠ U Školy. Na TGM jedoucího na koni a rozmlouvajícího s malou Jaruškou jen tak nikdo nezapomene. Nejmladší a také nejméně početný tým děvčat ze ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou představil Liberečanům dobře známý příběh statečného pamětníka, horolezce pana Jana Kyncla. Perfektní tečkou na závěr byl nezapomenutelný pamětník Václav Toužimský v podání týmu ZŠ Lesní. Jejich „kocourci a kočičky“ vyvolali v publiku nadšené úsměvy plné nostalgie z vlastních zážitků s tímto Liberci dobře známým pamětníkem.

Prezentace, které byly naprosto jedinečné a originální, vystřídalo potřebné odebrání se poroty k závěrečnému hodnocení, zatímco v sále se děkovalo zapojeným učitelům, kteří celé pololetí vedli zapojené týmy až do zdárného konce. Takový aplaus, jaký se učitelům dostal, dával tušit, jak moc byly děti vděčné, že jim byli jejich učitelé oporou. Od koordinátorky projektu Anny Provazníkové dostali učitelé květiny spolu s osvědčením o účasti na projektu a dary od Post Bellum.

Následovalo hudební vystoupení, které jen umocnilo množství emocí v sále po dechberoucích prezentacích. Zahráli totiž Anička a Kuba Horákovi z Krompachu, na severu známí pod názvem Kluk z Husovky. Malá Anička nenechala při svém zpěvu jedno oko suché. Kapelu zanedlouho na podiu vystřídala porota ve složení Jan Berki za pedagogy, Lukáš Hájek za novináře a Kateřina Portmann za historiky – avšak na dálku, na místě ji zastoupila ředitelka Paměti národa Severní Čechy Michaela Pavlátová, protože paní historička bohužel nemohla dorazit osobně a hodnotila tak výkony dětí na dálku online. Dětem se od poroty dostala zejména slova chvály i užitečných rad ke zlepšení pro příště a pan porotce Berki dětem dokonce pro radost složil báseň, kterou jim sám zarecitoval a rozptýlil tak napětí v sále, které bylo cítit před vyhlášením výsledků, které přišlo vzápětí.

Třetí místo přišel vyhlásit primátor města Liberec, pan Jaroslav Zámečník. S radostí pogratuloval týmu ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová, který uspěl se svým příběhem pamětníka Petra Volfa. Nepřehlédnutelné bylo překvapení a dojetí i u týmu ze ZŠ Aloisina výšina s příběhem pamětníka Františka Víta, který získal druhé místo z rukou paní starostky obce Stráž nad Nisou Daniely Kysilkové. Chvilka napětí předcházela vyhlášení úplného vítěze, jímž se stal tým ZŠ U Školy s nejstarší přítomnou pamětnicí Jaruší Glosovou.

Oficiální část tohoto večera skončila, nicméně neoficiální pokračovala dál. Všichni přítomní se odebrali do předsálí, jímž je krásná kavárna kina Varšava, kde na zúčastněné čekalo zasloužené občerstvení, s nímž se mnozí obratem přesunuli do sálu, kde se pouštěly výstupy dětí, na které během oficiální prezentace nezbyl časový prostor. I mnozí pamětníci se s chutí vrátili do sálu a užívali si i tuto část večera spolu s dětmi ze svých týmů, jiní v kavárně společně zpracovávali dojmy, jichž byli plní. Ze všech však byla cítit radost z proběhlého večera, který podle slov mnohých naprosto předčil všechna očekávání.

Fotografiemi celý večer působivě zachytil Michal Miklánek.

Odměny pro děti a učitele nám laskavě poskytli: Z Herbáře, ARR, Lipo.ink, Crystal Valley, Cinestar, Mindok, Knihkupectví a antikvariát Fryč, TUL, Liberecký kraj, KVLKI, ZOO Liberec.

Projekt Příběhy našich sousedů na Liberecku byl realizován díky financím poskytnutým městem Liberec a obcí Stráž nad Nisou.