Závěrečná prezentace se odehrála formou online výstupů zapojených žáků

Slavnostní závěrečná prezentace projektu v Brně se bohužel kvůli vládním opatřením uskutečnila on-line 6.4. 2021 od 17 hodin. Zapojili se učitelé, žáci, pamětníci a zaměstnanci organizace Post Bellum. A také porotci, kteří hodnotili projekt jako nesoutěžní a slovně ohodnotili půlroční práci jednotlivých týmů. Chceme tímto poděkovat statutárnímu městu Brno za finanční podporu a také všem žákům, učitelům i porotcům, kteří museli čelit nelehké situaci, jak zvládnout dokončit započatý projekt online.