Vysokomýtské Šemberovo divadlo ožilo příběhy vysokomýtských pamětníků

Slavnostní prezentací vyvrcholil dne 4. února projekt Příběhy našich sousedů ve Vysokém Mýtě. Svou půlroční intenzivní práci představilo celkem devět žákovských týmů, které se do projektu neziskové organizace Post Bellum zapojily díky finanční podpoře města Vysoké Mýto. Téměř čtyřicet žáků zpracovalo příběhy devíti vysokomýtských pamětníků, z čehož měli diváci během večera možnost poslechnout si šest rozhlasových reportáží a shlédnout tři video dokumenty.

V samotném úvodu slavnostní prezentace promluvil starosta města Ing. František Jiráský, který zmínil, že projekt se zájmem sleduje a je rád, že se jej město v rámci projektu Nezapomeňme rozhodlo podpořit. Po starostovi města promluvil také ředitel východočeské pobočky Paměti národa Tomáš Heller, který žákovským týmům popřál mnoho štěstí během prezentace a také do dalších studijních let. Celým večerem provázel diváky moderátor Filip Peška. Hudebního doprovodu se ujali žáci Základní umělecké školy Vysoké Mýto pod vedením pana učitele Václava Drobného

Prezentace byla zahájena příběhem Milana Jílka, jehož životní vzpomínání zpracovávaly žákyně ZŠ Javornického. Pan Jílek vyprávěl především o městské části Limperka, kde se narodil, prožil druhou světovou válku a také květen 1945, který však pro něho skončil poněkud hořkosladce, a to sice střetem s ruským vojákem. Druhým představeným pamětníkem byl Augustin Karel Andrle Sylor – sportovní matador, jenž navzdory komunistickému režimu pozvedl vysokomýtský sport na celorepublikovou úroveň. Vyprávění zpracovali žáci ZŠ Javornického. Třetí příběh s názvem Touha po svobodě v nesvobodné době byl životním vyprávěním pamětníka Vlastimila Stratílka, který se až do revoluce v roce 1989 každodenně potýkal s nálepkou kapitalistického synka. Životní vzpomínání pana Stratílka zpracovaly žákyně Gymnázia Vysoké Mýto

Návštěvníci divadla vyslechli také příběh Stanislava Nešpora, jehož vzpomínání je navždy spjato s významných vysokomýtským podnikem Karosa, ve kterém se několikrát střetl jak s nacistickým, tak také s komunistickým režimem. Vyprávění o tom, jak pan Nešpor dostal z politických důvodů výpověď na Štědrý den, zpracovaly žákyně ZŠ Jiráskova. Poté se nám představil další tým z Gymnázia Vysoké Mýto, který zpracoval životní osudy Jiřího Muzikanta – vysokomýtského kantora, který v mládí rybařil s Janem Werichem. Žákyně také vyslechly vyprávění o tom, jak pan Muzikant organizoval pochod studentů na pohřeb Jana Palacha. Následoval příběh Jiřího Zedníčka pocházejícího z významného vysokomýtského statkářského rodu. Pan Zedníček vyprávěl žákům ZŠ Jiráskova o uvěznění svého otce, který byl v 50. letech na třináct let odsouzen, a také o své mamince, která na následky stresu a šikany ze strany komunistického režimu zemřela.

Příběh Boženy Kutálové – nejstarší zúčastněné pamětnice a také jediné ženy ve vysokomýtském projektu zpracovali žáci ZŠ Javornického. Paní Kutálová vyprávěla žákům nejen o studiích medicíny a ukázala jim svůj index s razítkem generála Heliodora Píky, ale také vzpomínala na léta strávená v pohraničí, kde z politických důvodů uvěznili jejího manžela veterináře.

Muž, který se nikdy nevzdává – to je název video dokumentu o pamětníkovi Miroslavu Šlechtovi, který zpracovali žáci ZŠ Javornického. Pan Šlechta žákům vyprávěl nejen o době druhé světové války, během které se rodina sblížila s Církví Adventistů sedmého dne, ale také o svém pobytu ve vězení, do kterého se pan Miroslav dostal právě kvůli svému náboženskému přesvědčení.

Po představení osmé prezentace žákovských týmů následovala krátká porada poroty, která všechny žákovské prezentace bedlivě sledovala. V porotě zasedli Martina Krsková (pedagožka), Soňa Krátká (historička Regionálního muzea Vysoké Mýto) a Jiří Šmeral (šéfredaktor Orlického deníku). Než však porota vynesla verdikt, představili svého pamětníka také žáci Základní umělecké školy Vysoké Mýto. Krátkou ukázkou z hry Naši furianti připomněli Bohuslava Fencla – ochotníka, který si v minulosti zahrál jednu z ústředních rolí komedie. Žáci dále zmínili Bohuslava Fencla v souvislosti se založením vysokomýtského Občanského fóra a neopomněli ani jeho zásluhy v roli starosty města. Projekt žáků ze ZUŠ Vysoké Mýto byl nesoutěžní.

Následně přišel verdikt odborné poroty. Na stupních vítězů se na třetím místě umístil příběh Jiřího Zedníčka ve zpracování žáků ZŠ Jiráskova. Druhé místo obsadili žáci ZŠ Javornického s životním příběhem Miroslava Šlechty a prvním místem ocenila porota žákyně Gymnázia Vysoké Mýto, které znovu uvedly v život společné vzpomínky Jiřího Muzikanta a Jana Wericha.

Vítězné týmy byly obdarovány poukázkami na bowling, do krytého plaveckého bazénu, také do Hejhalovy cukrárny ve Vysokém Mýtě, dále získaly hodnotné dary od regionální firmy České ghíčko, kosmetické balíčky od značky Tomil, papírnické potřeby od Štencl s.r.o. a společenské hry značky Mindok.