Závěrečná prezentace v Karlovarském kraji 2019/2020

Závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů v Karlovarském kraji 2019/2020 proběhla 19. 2. 2020 již tradičně v aule Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. Do projektu se zapojilo celkem 7 škol, 10 učitelů a 45 žáků, kteří natočili a zpracovali 11 pamětnických vyprávění. Vzniklo 10 audio reportáží a jedna video reportáž, několik komiksů a fotoalb. Podstatnou změnou bylo to, že se jednalo o nesoutěžní projekt, proto i samotná závěrečná prezentace měla charakter přehlídky pamětnických vyprávění a půlroční práce na projektu.

A jaké příběhy, které nenajdete v učebnicích, objevily a představily zapojené žákovské týmy? Příběh paní Anny Umlaufové o tom, jak se žilo především v 50.- 60. letech na Táborské ulici v Karlových Varech. O životě českých Němců za války a v poválečném Československu vyprávějí příběhy paní Erny Tehlárové a Ingeborg Suchanové. Příběh o životě pana Josefa Hory je příběhem o celoživotní lásce k Sokolu a jeho hodnotám. Učitelské povolání a s ním spojené radosti i starosti spojuje příběhy pana Jaroslava Částky a paní Květy Jiráskové a paní Lidmily Hanzlové. Příběh paní Marie Vařechové je mimo jiné o lásce k vodě a lidem kolem ní. Příběh Julia a Josefa Vally je svědectvím o tom, co znamenala emigrace pro ty, co zůstali, ale i pro ty, kdo odešli z Československa po srpnu 1968. O putování z Prahy, přes Sázavu až do Abertam v Krušných horách vypráví příběh řezbáře a sochaře pana Jiřího Laina. Příběh o životě kněze a cestě k Pánu Bohu představuje nejmladšího pamětníka pana Štěpána Roba. Lze si je poslechnout na webových stránkách projektu, ale také v chystaném seriálu, který odvysílá Český rozhlas Karlovy Vary v květnu a červnu 2020.

Velký dík patří tříčlenné porotě ve složení paní Jitka Mikulová, pan Jan Němec a pan Rudolf Kardoš. Jejich slovní hodnocení všech výstupů a také závěrečného vystoupení bylo pro jednotlivé týmy důležité, což se ukázalo během hodnotícího dne v Krajské knihovně ve Dvorech, který byl již neveřejný, a proběhl ve čtvrtek 21. 2. 2020.

Poděkování patří všem sponzorů, kteří projekt finančně podpořili – Karlovarský kraj, města Karlovy Vary, Ostrov a Nová Role, soukromé subjekty – Imperiál Group, Jan Becher – Karlovarská Becherovka, Sedlecký kaolin, Lázeňské lesy Karlovy Vary, ing. V. Rebjonek a Analogia.