Slavnostní závěrečné prezentace zakončily projekt Příběhy našich sousedů, který toto pololetí probíhal ve třídách Gymnázia Třebíč.

Šest studentských týmů zaznamenávalo životní osudy místních pamětníků. Díky jejich práci si můžete na webových stránkách projektu  přečíst například o správkyni židovského hřbitova Boženě Mikyskové, a jak se toto povolání prolíná celou jejich rodinou historií, nebo o třebíčských umělcích panu Hlaváčovi a Hrubešovi i životní příběh disidenta Lubomíra Kressy, také vzpomínky na první světovou válku z paměti Aleny Dokulilové a životní příběh Vlasty Všetičkové.

Nic z toho by nebylo možné bez podpory Kraje Vysočina, který tento projekt financuje. „Gymnázium Třebíč je dlouhodobě aktivní v podpoře projektu Paměť národa. Studenti organizují Běh pro Paměť národa a letos již podruhé zpracovali Příběhy našich sousedů. Jsem rád za jejich aktivní přínos v pořizování a publikování vzpomínek významných osobností z Třebíče a okolí,“ uvádí Jan Břížďala, radní Kraje Vysočina pro oblast školství.

Studenti za dobu trvání projektu vyzpovídali jimi zvoleného pamětníka, nahráli jeho životní příběh, poté zpracovali rozhlasovou reportáž, kterou nahráli v profesionálním studiu Českého rozhlasu Vysočina pod dohledem zkušené reportérky Ireny Šarounové, a nakonec vytvořili životopis s powerpointovou prezentací, kterou představili na slavnostním zakončení projektu v Komunitním centru Moravia. Jejich půl roční práci zhodnotila odborná porota složená z šéfredaktora Třebíčského deníku pana Milana Krčmáře, a také pracovnice místního archivu Jitky Padrnosové.

Děkujeme městu Třebíč, které darovalo odměny pro studenty za jejich práci a jménem pana místostarosty Miloše Hrůzy ocenilo práci všech studentů.