Ve středu 6. 4. proběhlo slavnostní zakončení projektu, do kterého se zapojila města Telč a Třešť a městys Nová Říše. Podkrovní sál Panského dvora v Telči byl zcela zaplněn, na poslední chvíli se sháněly židle, aby se mohli všichni usadit.

Akci zahájily zpěvačky ze ZUŠ Telč za doprovodu své paní ředitelky Evy Pavlíkové, jejichž vystoupení navodilo slavnostní atmosféru. Žáky, pamětníky i hosty přivítali zástupci měst – starosta Telče Mgr. Vladimír Brtník a místostarostka Třeště Ing. Eva Požárová. Po jejich slovech podpory žákům i projektu dostal prostor vedoucí dokumentaristiky Post Bellum a telčský rodák Mgr. František Štambera. Poté moderátorka Martina Valenta Davidová předala mikrofon jednotlivým týmům, aby představily své pamětníky.

Do tohoto běhu projektu se zapojily čtyři týmy ze základních škol a gymnázia v Telči, dva týmy ze ZŠ Třešť a jeden tým z Nové Říše. Zatímco třešťská škola se pod vedením Mgr. Heleny Štumarové zúčastnila podruhé, pro telčské a novoříšské děti to letos byla premiéra. Týmy ze ZŠ Hradecká vedli Mgr. Jiří Kaman a Mgr. Antonín Marek, tým ze ZŠ Masarykova pracoval pod dohledem Mgr. Radky Hadravové, studentům tercie gymnázia pomáhala Mgr. Helena Volavková a žáky z Nové Říše podporovala Mgr. Kateřina Mirčeva.

Týmy se vystřídaly při představování pamětníků a po skončení svých prezentací měly příležitost jim osobně poděkovat za možnost zpracovat jejich příběhy, které byly velmi rozmanité. Děti z Třeště zpovídaly pamětníka událostí konce války Miloše Nevorala a  pana Jaroslava Šimánka z Batelova, který strávil vojnu u PTP v Ostravě.  Paní Marie Krajíčková z Nové Říše vyprávěla dětem o osudu své rodiny, jež se musela vystěhovat z pohraničí při záboru Sudet nacistickým Německem. Dalšími osobnostmi, jejichž osudy děti sledovaly, byli dva ze zakladatelů Občanského fóra v Telči Vladislav Veselý a farářka Eva Melmuková Šašecí. Pan Veselý vzpomínal také na události z vojenské služby, kdy za klukovské řeči proti komunismu skončil ve vězení. Paní Melmuková dětem líčila dramatické osudy své rodiny během konce války a perzekuci ze strany komunistického režimu. Jeden z telčských týmů navštívil pana Jana Marka, kronikáře ze Sedlejova, který zde zažil konec druhé světové války a vzpomínal na smrt partyzána Karpova. Jiný z týmů natočil romskou pamětnici Agátu Drevňákovou, jejíž dětství nebylo kvůli jejímu původu nijak veselé, ale jež se nikdy nevzdala, stala se sociální pracovnicí a pomáhá lidem všech barev pleti bez rozdílu.

Pět týmů vytvořilo z příběhů svých pamětníků videoreportáž, jeden si jako výstup zvolil rozhlasovou reportáž a jeden tým udělal animaci. Vystoupení dětí pozorně sledovala porota, ve které zasedli historik Martin Ďásek, pedagožka Naďa Švihálková a scénárista Jan Coufal. Jejich úkol byl velmi těžký, protože všechny týmy odvedly vynikající práci. Nakonec se porota shodla na tom, že první místo si zaslouží tým z telčského gymnázia (zpracoval příběh pana Veselého). Druzí se umístili žáci z Třeště (příběh pana Šimánka) a třetí místo vybojoval tým ze ZŠ Hradecká Telč (příběh paní Drevňákové).

Velké díky za finanční i osobní podporu patří městu Třešť a MAS mikroregionu Telčsko, kde byly Příběhy našich sousedů hrazeny z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska II, s registračním číslem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009139. Na občerstvení, květiny a ceny přispělo také velké množství sponzorů, jmenovitě nakladatelství Altenberg, obec Knínice, Izolace Diviš, Daňové služby Markéta Svobodová, Pro-Life Fitness, Kovo Zach, Střechy Svoboda, Hospodářský dvůr Bohuslavice, Kavárna HAAS, Panský dvůr Telč, pekárna Marek Telč, Strojírny Podzimek, Služby města Jihlavy a úniková hra Unikneme. Krásné fotografie pořídil fotograf David Falat.