11. dubna 2022 jsme v Kulturním domě Krakov slavnostně zakončili projekt Příběhy našich sousedů v Praze 8.

Jedenáct žákovských týmů ze základních škol Prahy 8 představilo osudy jedenácti pamětníků, kteří jsou spojení s touto městskou částí. Po dvou letech se závěrečná prezentace konečně mohla uskutečnit naživo nejenom za přítomnosti veřejnosti, ale i samotných pamětníků!

„Vůbec nepochopím, jak může ještě někdo válčit. Válka, to je něco hrozného.“ pronesla letos v únoru na závěr rozhovoru se žákyněmi ZŠ Glowackého Hilda Bartáková, původem lužická Srbka, která se po druhé světové válce provdala do Československa a od roku 1956 žije v Praze 8 na Střížkově. O útrapách, kterými v Německu během války musela projít vypráví v rozhlasové reportáži, která je stejně jako ostatní reportáže vzniklé v projektu dostupná zde na webu pribehynasichsousedu.cz. Slova paní Bartákové dokazují, že je stále potřeba, aby děti naslouchaly a učily se ze zkušeností nejstarší generace. A právě to je smyslem projektu Příběhy našich sousedů, v rámci kterého žáci natáčejí rozhovory s pamětníky a představují je veřejnosti.

V Praze 8 se v letošním roce do projektu zapojilo padesát dětí a osm učitelů z osmi základních škol. Slavnostní prezentace v Kulturním domě Krakov se za MČ Praha 8 zúčastnili starosta Ondřej Gros a místostarosta Tomáš Tatranský, kteří společně vystoupili na podium pronesli úvodní slovo.

Kromě zmíněné paní Bartákové děti zpovídaly například herce Jana Hrabětu z Divadla Járy Cimrmana, bývalého fotbalového reprezentanta Ladislava Vízka, vojáka Rastislava Krkošku nebo bývalého boxera, malíře a básníka Rostislava Osičku. Projekt byl nesoutěžní, přesto žákovské výstupy hodnotila tříčlenná porota složená z učitelky dějepisu ze ZŠ Londýnská Michaely Jančové, publicisty Martina Ocknechta z organizace Post Bellum a historika Jakuba Mazance z Ústavu světových dějin FF UK.