První ročník Příběhů našich sousedů byl zakončen víc než důstojně. V plném kinosálu Střední průmyslové školy nechyběl ani starosta či ředitelé zapojených škol.

Studenti, kteří se zapojili do projektu, rozhodně mají čím zazářit na hodinách dějepisu. Na vlastní oči viděli vojenská vyznamenání účastníka pražského povstání, fotografie z invaze roku 1968 a pohřbu Jana Palacha nebo protektorátní potravinové lístky. Hlavně však měli příležitost promluvit si s Táboráky, kteří zažili dějiny 20. století v našem městě.

Pamětníci vzpomínali na příjezd vojsk nacistického Německa do Tábora, na totální nasazení, na tajnou podporu partyzánů a pašování zbraní, na oběti koncentračních táborů, ale i na zabavování majetku a svobody v 50. letech, na hořký konec pražského jara a euforii po roce 1989. Vyprávěli však nejen o hrdinství, ale i o životě obyčejného člověka v soukolí velkých dějin, o strachu o rodinu a obživu. Ale došlo i na historky o šťastných náhodách, drobných radostech nebo třeba svatbě, kterou nezmařil ani příjezd sovětských tanků nebo třeba tancovačkách v socialistickém Táboře.
Zúčastnění studenti měli nejen štěstí na pamětnická vyprávění ale i plno nápadů a píli. Zpracovali proto osudy svých pamětníků do působivých kreativních výstupů, které oslnily jak téměř 150 návštěvníků z řad veřejnosti, tak odbornou porotu: výsledky byly velice těsné.

Velmi zaujala poutavá povídka studentek ZŠ Bernarda Bolzana na motivy vyprávění Vladimíra Koláře o dětství za druhé světové války. Žákyně předvedly i své výtvarné nadání: povídku doprovodily jejich ilustrace a pro veřejný výstup si navíc připravily originální „whiteboard animaci“. Jen o pouhý bod před nimi, na druhém místě, se umístil tým ze Soukromého gymnázia, který zpracoval vzpomínky fotografa a publicisty Járy Novotného. Ohlas vzbudila jak civilně pojatá videoreportáž s hudbou, tak koncepční prezentace o osudových číslech v životě pamětníka.První místo však bylo uděleno studentkám ze ZŠ Orbis-Pictus. Ty ztvárnily osudy Hany Jančíkové, která se narodila do židovské rodiny, formou precizního videa. Oslnivý byl pak zejména dramatický přednes obou studentek při výstupu na pódiu, repliky doprovodily autorské ilustrace i židovské melodie na housle.

Velký dík patří odboru kultury města Tábor i sponzorům akce: Únikové hře U Červeného koně, Laser game Tábor a kavárně (Ne)Putovní pražírna.