Žáci i studenti z Karlovarského kraje poznávali příběhy svých o několik generací starších sousedů

Na začátku letošního roku vytvořili žáci napříč školami v Karlovarském kraji 9 týmů a spolu se svými učiteli se zapojili do dokumentaristického projektu „Příběhy našich sousedů. Samotní pamětníci měli někdy dojem, že to ani za to nestojí vyprávět něco ze svého života.  Ale jak se ukázalo, žádný z natočených a zpracovaných příběhů nebyl obyčejný. Každý z nich byl jedinečným svědectvím o mnohdy nelehké době a člověku, který musel zvládnout nejednu výzvu, kterou před něj život postavil. Mladá a starší generace spojila své síly a vzniklo 9 soutěžních reportáží, které jednotlivé týmy představily na veřejné prezentaci projektu 13. června v aule Prvního českého gymnázia v Karlových Varech. Tak jako jednotlivé příběhy i tyto reportáže jsou jedinečné. Jak svým zpracováním, tak i samotným pohledem mladé generace na často velmi komplikovanou minulost.

Hned na úvod prezentace jsme vyslechli vyprávění o Pavlu Hančákovi, který jako dobrovolník vstoupil do Svobodovy armády a zažil boje na Dukle. Neméně dramatický byl i životní příběh Marie Hučíkové, která ale ani během totálního nasazení neztratila optimismus a naději. Další reportáž představila Vítězslava Kellera a jeho život plný změn v období totalitních režimů 20. století. Vyprávění o povstání na Slovensku a životě v uniformě představila prezentace pamětníka Jána Rišiána. Jaké to bylo vyrůstat v rodině odbojáře za Protektorátu, vyprávěla dětem Eva Zubková.  Pohled na (ne)černobílý život ve 2. polovině 20. století a práci zootechničky přinesla reportáž o Květuši Havlíčkové. Jak mohou „velké dějiny“ významně zasáhnout do života zapáleného kantora a kronikáře, jsme se dozvěděli z prezentace o Oldřichu Hájkovi. Co všechno člověk může zažít, když je nucen cestovat válečnou Evropou, vypráví příběh Marie Saettlerové. O tom, že i přes mnohé problémy je dobré zachovat si optimistický pohled na svět, svědčí příběh Ivana Kosenka.

Porota neměla jednoduchou úlohu při hodnocení. Nakonec ale vybrala a ocenila 3 reportáže, které získaly v konečném součtu nejvíce bodů. 3. místo obsadili žáci ze ZŠ JAK s reportáží o paní Marii Hučíkové pod vedením paní Mgr. Lucie Tvrdkové. 2. místo obsadily žákyně za ZŠ jazyků pod vedením paní Mgr. Danuše Kubové, které zpracovaly příběh paní Evy Zubkové. 1. místo za zpracování příběhu pana Oldřicha Ježka obsadily žákyně Střední pedagogické školy, gymnázia a VOŠ K. Vary pod vedením paní Mgr. Jitky Mikulové. Ceny vítězným týmům předal zástupce Magistrátu města Karlovy Vary Mgr. Jiří Klsák.

Závěrem patří poděkování sponzorům projektu, kteří v letošním roce zajistili plné pokrytí nákladů spojených s jeho realizací.  Jsou to: Karlovarský kraj, Magistrát města Karlovy Vary,  a společnosti – Imperiál Group, Jan Becher – Karlovarská Becherovka, Sedlecký kaolin, Karlovarská teplárenská, Lázeňské lesy Karlovy Vary a Analogia.