Příběhy našich sousedů odkrývali žáci z Olomouce a Šumperka

Na samém začátku horkého léta – v úterý 5. června se ve slavnostní aule v Olomouci uskutečnila závěrečná prezentace žákovského projektu Příběhy našich sousedů. Týmy z olomouckých a jedné šumperské základní školy měli půl roku na vyhledání a natočení a zpracování příběhu pamětníka 20. století – člověka, který žákům vyprávěl svůj (mnohdy nelehký) životní osud. Na závěr projektu pak čekala žáky, jejich učitele, známé, a především také samotné pamětníky slavnostní závěrečná prezentace, kde žáci prezentovali životní osudy těchto často neznámých hrdinů 20. století a představovali tak ony příběhy našich sousedů také širší veřejnosti.

V letošním roce se do projektu zapojilo 41 žáků v 10 žákovských týmech, z Olomouce to byly týmy ze základních škol Heyrovského, Svatoplukova, Hálkova, Svatý Kopeček a ze Šumperka pak Základní škola Vrchlického.

Mezi příběhy, které se žáci rozhodli zaznamenávat, zpracovávat a zprostředkovat široké veřejnosti můžeme najít známá jména jako jsou paní Zdenka Mašínová – dcera generála Josefa Mašína a statečná sestra bratří Mašínů či v nejen církevních kruzích známý Rudolf Smahel, přítel Jana Palacha a spolutvůrce mnoha set samizdatových kopií filozofických a církevních spisů. Žákům se podařilo najít kromě těchto známých jmen také mnohá, která pro mnohé teprve nově obohacují a doplňují mozaiku příběhů 20. století. Mezi nahrávanými byli: Jiřina Somsiová, Jan Skokan, Anna Mertová, Anna Bartošová, Jiřina Slaninová, sestry dominikánky Stella, Isabela, Slavomíra a Theodora či Radislav Bušek.

Na závěrečné prezentaci žáci často originálním způsobem ztvárňovali a představovali životy svých pamětníků, vidět jsme mohli krásně připravené prezentace, povedené improvizace i scénku o prožívání židovského svátku Tašlich.

Jsme rádi, že srdečné pozvání na závěrečnou prezentaci přijal také náměstek primátora pan Ladislav Šnevajs, vedoucí odboru školství paní Hana Fantová a mnozí další vzácní hosté, bez jejich přispění a podpory bychom Příběhy našich sousedů organizovali jen ztěžka.

Gratulujeme vítěznému týmu ze ZŠ Šumperk, kteří originálním a profesionálním způsobem zpracovali životní příběh pana Jana Skokana z Štědrákové Lhoty. Tříčlenná porota ve složení Kateřina Pětrošová, Vendula Müllerová a Jiří Škarohlíd právě tomuto týmu přidělili dle předem známých kritérií nejvíce bodů. Blahopřání a věcné dary sponzorů tedy putovaly pro Jiřího Stojaníka, Ondřeje Skoupila, Ondřeje Bartoše, Tibora Gouwse a Michaela Krátkého.

Srdečně děkujeme našich podporovatelům a sponzorům: Magistrát města Olomouce, město Šumperk, Pevnost poznání, Kaprodrom klub, vydavatelství Ergo Brauner, MINDOK a Kopírka Pavla Dosoudila.