Slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů se konala na neobvyklém místě - v kostele svatého Jana Křtitele v Šumperku.

Ve čtvrtek 22. června 2017  tam žáci základních škol ze Šumperka, Sudkova, Libiny a Rudy nad Moravou  představili přítomným spolužákům, učitelům, rodičům, příbuzným, zástupcům Post Bellum a hlavně odborné porotě příběhy svých pamětníků.

Porota nejvýše ocenila příběh pana Konstantin Kargera, který představili žáci ze ZŠ Ruda nad Moravou. Druhé místo obsadily dívky ze ZŠ Vrchlického Šumperk s příběhem Karly Černohousové a třetí se umístili žáci ze stejné základní školy, kteří seznámili přítomné se životem paní Věry Chudobové. Ocenění si zaslouží všichni žáci a jejich učitelé, kteří se projektu zúčastnili!