Jednoho dusného letního odpoledne na sklonku školního roku se sešli žáci šesti libereckých základních škol, aby v Krajské vědecké knihovně představili svoji půlroční práci na projektu Příběhy našich sousedů.

Vylíčili příběhy osmi pamětníků, signatářů Charty 77 a osobností, které se zásadním způsobem střetly s komunistickým režimem. Prezentaci žáků a jejich reportáže hodnotila tříčlenná odborná porota ve složení Jiří Křížek ze Severočeského muzea v Liberci, Jana Pavlíčková z Libereckého deníku a Romana Fojtová z Knihkupectví a antikvariátu Fryč. Jako nejzdařilejší byla vyhodnocena práce dívek ze ZŠ Lesní, které zpracovávaly příběh známého libereckého disidenta Reného Matouška vyprávěný jeho bratrem Jiřím Matouškem. Druhé se umístily žákyně ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová s příběhem paní Věry Vohlídalové a jejího otce. Třetí místo patřilo žákům ZŠ Dobiášova, kteří představili příběh pana Michala Hrona. Celá akce, o jejíž hladký průběh se postaral jako moderátor David Hamr z Českého rozhlasu Liberec, se nesla v příjemné prázdninové atmosféře.

Příběhy našich sousedů se v Liberci uskutečnily letos poprvé zásluhou velké podpory města. Velké díky patří panu Ivanovi Langrovi, náměstkovi pro školství, sociální věci a kulturu města Liberce. Poděkování si ovšem zaslouží i všichni žáci, vyučující a pamětníci, kteří se do projektu zapojili. „ Z výsledků projektu i závěrečné prezentace mám velice dobrý pocit. Myslím, že se nám podařilo spojit spoustu zajímavých libereckých osobností a že to pro všechny, ale hlavně pro děti, bylo přínosné,“ hodnotí své dojmy koordinátorka libereckého projektu Michaela Havelková.