Díky spolupráci s Mgr. Kamilou Šeligovou, ředitelkou Městské knihovny T. G. Masaryka Šumperk, se mohla uskutečnit závěrečná prezentace Příběhů našich sousedů v těchto ideálních prostorách a žáci tak mohli o životech svých pamětníků vyprávět, recitovat nebo je divadelně ztvárnit. 

Hosté se tak mohli vcítit např. do malého židovského děvčete, které bylo odtržené od své rodiny a umístěné v židovském ghettu v Terezíně nebo do malého chlapce, který přišel během bombardování Vídně o svůj rodný dům a do mnoha dalších…

Toto odpoledne plné silných příběhů se uskutečnilo za finanční podpory MAS Šumperský venkov, MAS Horní Pomoraví, MAS Mohelnicko, městu Šumperk, Mohelnice a Úsov a obci Ruda nad Moravou, kteří poskytli současně i odměny pro děti.

Na prvním místě se umístil tým Ze ZŠ Šumperk, Šumavská, který pod vedením paní učitelky Kampové ztvárnil životní příběh pana Zdeňka Zerzáně ukrývajícího na Vřesové studánce Věru Čáslavkou. Vítězný tým získal poukázku na raftový výlet s instruktorem od půjčovny lodí Tydra. Druhé místo obsadil tým ze ZŠ Ruda nad Moravou, díky kterému se pod vedením paní učitelky Odstrčilové mohlo publikum ocitnout uprostřed ostré hádky pana Jiřího Rupricha a jeho německého příbuzného na téma odsunu Němců. Jako třetí se umístil tým ze ZŠ Šumperk Vrchlického s dobrodružným životem náčelníka Horské služby Jeseníky pana Zdeňka Zerzáně.

Děkujeme nejen za finanční podporu, ale i všem, kteří se na přípravě slavnostního odpoledne podíleli, především porotcům, panu Antonínu Minářovi a jeho muzikantům, moderátoru Šimonu Švubovi, všem řečníkům, předávajícím cen, panu Valchařovi a spol. za zajištění živého vysílání i spolupracovníkům z Městské knihovny.

Díky vám všem proběhla prezentace v tak přátelské atmosféře!