V úterý 7. června se uskutečnila závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů na Mělnicku.

Necelá stovka diváků se sešla na slavnostní závěrečné prezentaci projektu Příběhy našich sousedů Mělnicko a Štětí. Ta se konala se v Divadelním sále Masarykova kulturního domu na Mělníku v úterý 7. června 2022. Akci uvedl moderátor Luboš Dvořák – programový ředitel Signál rádia v Mladé Boleslavi.

Na pódium postupně pozval starosty z těch míst, kde se šest týmů ze základních škol aktivně na projektu podílely. Zúčastněné postupně pozdravili starosta města Štětí Tomáš Ryšánek, starosta obce Dolní Beřkovice Miroslav Hrdý a starosta města Mělník Ctirad Mikeš. Všichni ocenili možnost konání tohoto projektu. Na ně navázala a za pořádající organizaci Post Bellum všechny v sále shromážděné pozdravila koodinátorka vzdělávacích projektů Tereza Slachová.

Potom jednotlivé týmy představily své pamětníky – svými slovy či prostřednictvím powerpoinotvé prezentace. Následně pustily reportáž, kterou připravily na základě natočeného rozhovoru. Návštěvníci vyslechli tři rozhlasové reportáže a shlédli tři videoreportáže.

Žáci ze ZŠ Ostrovní ze Štětí představili životní příběh své pamětnice – paní Jany Doležalové z Chodoun, která při srpnové okupaci roku 1968 intensívně prožívala strach o své děti. Její životní osudy přítomným přiblížili prostřednictvím krátkých divadelních scén. Následoval tým ze ZŠ Školní ze Štětí, který představil osudovou cestu svého pamětníka – pana Jiřího Dostálka z východních Čech do Štětí, kde postupně pracoval v Severočeských papírnách, působil v 80. letech minulého století na městském národním výboru jako jeho místopředseda, po převratu jako starosta městského úřadu. Brzy se však vrátil do papíren a nakonec začal soukromě podnikat.

O tom, jak paní Slávka Chlumská jako malá holka prožila při oslavách konce války tragické bombardování Mělníka 9. května roku 1945, mluvili žáci ze ZŠ Jungmannovy sady. Následovalo vystoupení týmu ze ZŠ J. Seiferta na Mělníku. Ten divákům přiblížil zážitky pana Pavla Papazova ze sovětské okupace v roce 1968 a skloubil je ve své videoreportáži se  zážitky Pavla Jevdokymenka z letošního ruského vpádu na Ukrajinu. Chlapec,který v současnosti navštěvuje základní školu ve Mšeně, vyprávěl o tom, jak prožil začátek války v Kyjevě, odkud s rodiči odjeli na západní Ukrajinu.

Tým ze ZŠ Dolní Beřkovice představil paní Olgu Tichou, která po Únoru 1948 prožívala jako dcera „vykořisťovatele“ ústrky, šikanu a obtíže při úsilí dostat se na střední školu.

Další tým ze ZŠ J. Seiferta na Mělníku zaznamenal příběh paní Olgy Vrbové, která při bombardování Mělníka 9. května 1945 přišla jako školačka zcela neočekávaně o domov.

Výsledky práce jednotlivých týmů a jejich veřejné vystoupení v Masarykově kulturním domě  na prezentaci hodnotila tříčlenná porota – učitel dějepisu z mělnického gymnázia Martin Dvořák, ředitel mělnického archivu Dalibor Státník a šéfredaktor regionálního měsíčníku Mšensko Jiří Říha. Projekt byl nesoutěžní. Proto nezapisovali body do tabulky, aby určili, kdo je vítěz, ale dali každému týmu svoji zpětnou vazbu prostřednictvím slovního ohodnocení. Vyzdvihli to, co se jim na práci i vystoupení jednotlivých týmů líbilo, vyslovili se i k tomu, co jim tam scházelo nebo by se dalo udělat jinak. Bylo to laskavé posouzení. Všichni tři se shodli na tom, že všechny týmy odvedly velký kus práce, při které zaznamenaly zajímavé příběhy.

 

Michal Šimek – koordinátor projektu