V pondělí 25. března 2024 se v Rumburku uskutečnila závěrečná prezentace vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů.

Celkem devět žákovských týmů ze Šluknovského výběžku představilo svou půlroční práci porotě i široké veřejnosti. Projekt Příběhy našich sousedů se na Šluknovsku realizoval již popáté a to díky finanční podpoře měst Dolní Poustevna, Jiříkov, Krásná Lípa, Rumburk, Šluknov, Varnsdorf a díky podpoře Ústeckého kraje byli do projektu zapojeni i studenti z Gymnázia Rumburk, Vyšší odborné školy. Střední průmyslové školy a Střední odborné školy, Varnsdorf a Střední lesnické školy a Střední odborné školy Šluknov.

Závěrečnou prezentaci moderovala Eliška Papežová a úvodního slova se ujal pan Jan Dobrovský, předseda kolegia Paměti národa a za Post Bellum promluvil také Petr Uhrík. Role porotců se zhostil Richard F. Vlasák, evangelický farář a historik z Rumburku, z pozice novinářky práce žáků hodnotila Gabriela Doušová a za pedagogy se role porotkyně zhostila Gabriela Hubáčková z organizace Schrödingerův institut.

První se na podiu představil tým ZŠ J. Vohradského Šluknov ve složení Štěpán Štefanik, Štěpánka Chudobová, Tereza Votočková, Jiří Martan a Alex Kuruc pod vedením pana učitele Martina Vyšohlída. Vyprávění paní Vandy Špinkové žáci zpracovali do videoreportáže, kterou obohatili svou vlastní krátkou animací. Další prezentace se věnovala životnímu příběhu paní Marie Dvořákové, žáci ze ZŠ Edisonova Varnsdorf Šimon Makeš, Yvona Cihlářová, Marie Hanzalíková, Natálie Holubová a Vilém Rýdl pod vedením paních učitelek Jindřišky Zíkové a Hany Vaňkové překvapili přítomnou pamětnici krásnou básní a po své videoreportáži jí také poděkovali osobně. Žáci z jiříkovské základní školy Eliška Hobzová, Adéla Zemánková, David Mach, Ladislav Berkovec, Kateřina Blatná a Martina Pospíšilová pod vedením paní učitelky Lenky Čermákové zpracovali příběh pana Josefa Nedomlela z Jiříkova. Jejich prezentace přítomného pamětníka velice potěšila a jako formu své reportáže zvolili velice nápaditou animaci. Tým z Dolní Poustevny Linda Vaníčková, Kateřina Finferová, Renáta Hečková, Eliška Štiková a Petr Kocman pod vedením paní učitelky Dany Tobiškové měl nelehký úkol, pamětnice Liselotte Prošková se bohužel nedožila této události a tak svou prezentaci a poděkování věnovali dceři paní Proškové. Vyprávění žáci zpracovali do video reportáže, kterou žákyně Eliška Štiková doplnila svými kresbami. Studenti druhého ročníku oboru grafický design (Vyšší odborná škola. Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf) Monika Kröglerová, Matěj Vaxmanský, Marie Kubínová, Veronika Rácová a Viktorie Lukačovičová pod vedením paní učitelky Alice Fryblíkové nám svou video reportáží představili životní příběh paní Marie Fryblíkové. Svým vystoupením zaujali přítomné diváky i porotce studenti Střední lesnické školy a Střední odborné školy Šluknov Oskar Šimon, Nikola Bílková, Eliška Paulíková, Natálie Wolfová a Josef Schreinemachers pod vedením paní učitelky Ivany Lukešové. Vyprávění pamětnice Jany Štěpkové zpracovali ve video reportáži. Žáci ze základní školy v Krásné Lípě Kateřina Pánková, Valentýna Vychodilová, Sophia Elsa Hlavatá, Václav Hajný, František Dlask a Alois Lhoták pod vedením paní učitelky Evy Salovové si pro všechny přítomné připravili krátkou divadelní scénku ze života pamětnice Soni Brožové. Scénka, video reportáž a následné osobní poděkování pamětnici velice potěšilo. Další divadelní scénkou uvedly žákyně z Gymnázia Rumburk Kateřina Čiháková, Anežka Hoťová, Zuzana Kinčlová a Šárka Leksová pod vedením paní učitelky Lenky Nedvídkové svou audio reportáž o paní Marii Čihákové z Tomášova. Jako poslední se představily žákyně ze ZŠ Tyršova Rumburk Kristýna Zástěrová, Klára Reinová, Lucie Ondráčková, Kristýna Dohnalová, Natálie Walterová a Natálie Štefanová pod vedením paní ředitelky Jany Masařové se svou prezentací a video reportáží o pamětníci Bohuslavě Marii Kubačákové z Prahy.

Po všech prezentacích se porota odebrala do zákulisí ohodnotit výstupy na podiu všech týmů. V tomto čase byli koordinátorkou Lucií Syrovátkovou pozváni na podium všichni zapojení pedagogové, kteří letos kromě květiny také obdrželi hru od společnosti Mindok a malý dárek od Schrödingerova institutu. Následoval hudební vstup v podání žákyň ZUŠ Rumburk Anny Válkové a Žofie Syrovátkové.

Porota se shodla, že letošní výstupy všech zapojených týmů byly velmi dobré a oddechla si, že mezi jednotlivými týmy nemusí vyhodnocovat tři nejlepší. Velice kladně hodnotili zpracované reportáže, fotografie, scénáře, kresby žáků, tak i všechna vystoupení na podiu. Všem týmům poskytli na závěr akce zpětnou vazbu. V tomto čase si již všichni mohli sdělovat své dojmy u dobrot na připraveném rautu. 

Velké poděkování patří všem zapojeným obcím, sponzorům, mezi které jako tradičně patří Café Dlask, Mindok, Mincovna, Post Bellum, Nakladatelství Paseka, Galerie hlavního města Prahy a Schrödingerův institut a také ZŠ Tyršova za poskytnutí prostor pro uskutečnění závěrečné prezentace.