Příběhy sedmi pamětníků z Litoměřicka a Roudnicka představili žáci a studenti v kulturním sále Radnice v Bohušovicích nad Ohří

V úterý 26. března 2024 v kulturním sále Radnice v Bohušovicích nad Ohří proběhla závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů. Do projektu se zapojilo celkem 7 týmů žáků a studentů z Litoměřicka a Roudnicka.
Slavnostní setkání zahájili hudebním vystoupením Renata Čermaková a Štěpán Kleker. Po úvodních slovech Jindry Zalabákové, radní Ústeckého kraje, a Petra Uhríka z Post Bellum byli na pódium pozváni žáci a studenti, aby publiku představili životní příběhy svých pamětníků. Celým setkáním nás mile provázela moderátorka Michaela Kuptíková. Početné publikum si poslechlo 5 audioreportáží, shlédlo jednu videoreportáž a jednu animaci.

Jako první vystoupil na pódium tým z gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích, který zpracoval vyprávění Františka Lysáčka o jeho idylickém dětství na Valašsku a o pracovních zkušenostech v zahraničí. Pan Lysáček byl jako expert na technické díly cementáren vyslán v 70. letech pracovně do Egypta a Bangladéže. Následovalo vystoupení žáků ze ZŠ Smart v Roudnici nad Labem. Ti zapojili do svého kvízu i diváky v publiku. V audioreportáži představili pamětníka Jana Škváru, který vzpomínal na osvobození Dvora Králové po 2. sv. válce. V té době mu bylo 12 let a účastnil se nočních hlídek obyvatel.

Třetí v pořadí prezentovali studenti gymnázia v Roudnici nad Labem. Formou videoreportáže zpracovali životní příběh Jiřího Brodského,ve které představili především jeho práci restaurátora. Na osvobození v roce 1945 a následné stěhování rodiny do pohraničí vzpomínala v audioreportáži Marie Kunrtová. Její vyprávění zdokumentovali a na slavnostním setkání představili žáci ze ZŠ Velemín.

Motiv vlčích máků doprovázel vystoupení studentek lovosického gymnázia. V audioreportáži zpracovaly vzpomínky Boženy Veselé na okupaci v roce 1968. Pro publikum si připravily také ručně vyráběné záložky do knížek. Následovala prezentace týmu ze ZŠ Ostrovní ve Štětí. Jejich audioreportáž nás seznámila s příběhem bývalého dlouholetého ředitele školy Václava Hladíka.

Prezentace uzavřely svým vystoupením studentky ze SŠ pedagogické, hotelnictví a služeb Litoměřice. Jejich povedená animace divákům přiblížila, jak prožívala své dětství za 2. světové války Jaruška Weinbergerová.

Vystoupení týmů po celou dobu sledovala odborná porota ve složení Lenka Zahrádková (pedagožka) a Lukáš Lev (histori). Výstupy týmů zveřejněné na webových stránkách hodnotil také Vít Hnízdil (novinář), slavnostního setkání se bohužel nemohl zúčastnit.

Všechny týmy dostaly od poroty pochvalu za práci na projektu a po skončení slavnostního setkání také individuální zpětnou vazbu.
Děkujeme Městským kulturním zařízením v Litoměřicích a společnosti Mystero za odměny pro žáky a studenty.
Pamětnické příběhy a výsledky práce jednotlivých žákovských a studentských týmů naleznete ZDE.