Dějiny 20. století již potřetí ožily díky žákům ze základních a středních škol na Prostějovsku a Olomoucku ve Společenském domě v Prostějově dne 25. března 2024 v 16:00 hod.

Díky spolupráci se Společenským domem a městem Prostějov se mohla uskutečnit závěrečná prezentace Příběhů našich sousedů v těchto důstojných prostorách a žáci tak mohli o životech svých pamětníků vyprávět, recitovat nebo je divadelně ztvárnit. 

Moderátor Šimon Švub pozval po zahájení slavnostního odpoledne na pódium ředitele Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově Mgr. Pavla Polcra, aby přivítal publikum, povzbudil žáky a řekl pár slov k významu tohoto projektu.

Hosté se tak mohli přenést do doby válečné či poválečné a ocitnout se uprostřed náletů nebo do roku 1968, kdy se přímo na náměstí v Prostějově střílelo, a kasárny v Přáslavicích se plnily sovětskými vojáky. Dobu normalizace žáci přiblížili cestami pamětníků do Sovětského svazu buď za studiem nebo jako odměnu pro učitele, kteří se měli v rámci propagace komunismu blížeji seznámit s místním školstvím.

Toto odpoledne plné silných příběhů se uskutečnilo díky dotaci města Prostějov a za finanční podpory měst Velká Bystřice, Kojetín, Němčice nad Hanou, obcí Velký Týnec a Olšany u Prostějova, Gymnázia Lipník nad Bečvou, ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 315 a ZŠ Bedihošť. Odměny pro děti zajistili jednotlivá města, obce a Gemo, a.s.

Úkolem dětí bylo představit životní příběh pamětníka veřejnosti a odborné porotě, ve které zasedli reportérka Českého rozhlasu Olomouc Petra Ševců, učitelka ze SOŠ Prostějov Mgr. Margita Novotná Vařekováhistorik Muzea Prostějov Mgr. et Mgr. Václav Horák. Porotci hodnotili nejen vystoupení dětí na závěrečné prezentaci, ale také všechny výstupy, které během půlroční práce odevzdaly.

Publikum se tak seznámilo poutavou formou videa natočeného přímo na náměstí v Prostějově

např. s příběhem paní Marie Matouškové nebo pana Štěpána Skopala, který zažil v roce 1968 na vlastní kůži okupaci a obsazování kasáren v Přáslavicích sovětskými vojáky, dále s příběhem paní Otilie Hradilové, která se podělila o vzpomínky z doby válečné a zavzpomínala na výměnný obchod mezi Prahou a venkovem nebo s příběhem „živé pamětiLipníka nad Bečvou, Jarmily Musilové.

Slavnostní odpoledne svou hudbou doprovázeli hudebníci ZUŠ Prostějov pod vedením paní učitelky Terezie Brodové.

Děkujeme nejen za finanční podporu, ale i všem, kteří se na přípravě slavnostního odpoledne podíleli: muzikantům, moderátoru Šimonu Švubovi, všem řečníkům, předávajícím cen a spolupracovníkům ze Společenského domu, díky nimž proběhla prezentace v tak přátelské atmosféře!