V úterý 22. března 2022 se v rumburské Tančírně Balahala uskutečnila závěrečná prezentace vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů.

Žáci ze sedmi škol Šluknovského výběžku měli možnost představit veřejnosti svou půlroční práci. Projekt Příběhy našich sousedů se na Šluknovsku realizoval již potřetí a to díky finanční podpoře měst Dolní Poustevna, Jiříkov, Krásná Lípa, Rumburk, Šluknov a Varnsdorf.

Závěrečnou prezentaci moderoval Vladimír Tesařík a úvodního slova se ujal pan Jan Dobrovský. Každý zapojený tým pak představil svou reportáž krátkou prezentací. Protože se některá pamětnická vyprávění dotkla tématu druhé světové války, tak jsme mohli v prezentacích slyšet spojitost se současným děním na Ukrajině a proto byly některé prezentace opravdu silným zážitkem.

Jako první se představil tým z Dolní Poustevny se svou prezentací a videoreportáží o paní Drahomíře Hokeové z Horní Poustevny, která dětem přiblížila své dětství v Praze za druhé světové války, život v pohraničí, osobní zkušenost s událostmi roku 1968 a také účast na sametové revoluci.

Poté vystoupili žáci z Jiříkova s příběhem o panu Antonínu Böhmovi. Svou prezentaci pojali jako přání ke krásnému výročí svatby. Následoval tým z Krásné Lípy, zajímavá prezentace o práci na projektu a zdařilá videoreportáž o paní Jaroslavě Paulíčkové, která dětem opět přiblížila své dětství za druhé světové války. Poutavé vyprávění pana Josefa Adama zpracovaly dívky ze Šluknova, pan Adam ve svém vyprávění přiblížil svůj pestrý život a děvčatům pod vedením pana učitele Martina Vyšohlída se reportáž velice povedla. Porotou i přítomnou veřejností velmi chválená prezentace žáků ze ZŠ Edisonova Varnsdorf a následná videoreportáž o paní Waltraud Benové. Šestá prezentace patřila týmu ze ZŠ U Nemocnice v Rumburku, jejichž pamětníkem se stal pan Jan Němec, který svým optimismem ve videoreportáži pobavil celé publikum. Poslední vystoupení patřilo opět Rumburku (ZŠ Tyršova), dojemná prezentace a zdařilá videoreportáž o panu Wilibaldu Klingerovi. Každý pamětník dostal krásnou květinu a dárek v podobě voňavého balíčku od sponzora Nobilis Tilia.

Čas určený pro poradu porotců byl určen hudebnímu vystoupení, kterého se zhostil výborný kytarista Scott Ibex. Porotci výběr neměli lehký, a proto se v daném čase stihlo i poděkování všem zapojeným pedagogům. Porota, ve složení Daniela Pilařová z Českého Rozhlasu, pedagog Miroslav Brabník a historik, evangelický farář Richard F. Vlasák, hodnotila výkony týmů na závěrečné prezentaci, ale i výstupy na webových stránkách Příběhy našich sousedů. Všem týmům poskytli za závěr akce i zpětnou vazbu.

Třetí místo vyhlásil a týmu ze ZŠ Tyršova Rumburk popřál starosta Dolní Poustevny Robert Holec. Žákům z Dolní Poustevny, kteří se umístili na druhém místě, popřála Anna Doušová Pelcová ze Schrödingerova institutu. Celkovým vítězem byl tým ze ZŠ Edisonova Varnsdorf a o vyhlášení prvního místa se postaral předseda Kolegia Paměti národa Jan Dobrovský.

Velké poděkování všem zapojeným obcím a sponzorům: Schrödingerův institut, Cafe Dlask, Collegium Bohemicum, Nobilis Tilia, Mindok, Post Bellum a CERV.