Ve středu 14. března 2024 proběhla slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů v Roztokách u Prahy.

Celé slavnostní odpoledne skvěle zahájila moderátorka Anežka Petrová, která potom i dále akcí provázela. Úvodního slova se za zapojené obce ujali starosta města Roztoky Jaroslav Drda, starostka obce Úholičky Terezie Kořínková a starostka obce Velké Přílepy Kamila Handlová. Za Post Bellum promluvil vedoucí rozvoje vzdělávacích programů Petr Uhrik. O hudební doprovod se postaral Ivan Nitkin.

Do projektu, který se konal letos již potřetí, se zapojilo celkem šest žákovských týmů ze dvou základních škol. Pod vedením svých učitelů zaznamenali pamětnická vyprávění žáci ze ZŠ Zdenky Braunerové v Roztokách, z nichž byl jeden z týmů tvořen žáky z Úholiček, a ze ZŠ Velké Přílepy.

Děti zpovídaly například posledního kapitána polabského remorkéru Beskydy Vladimíra Weinlicha nebo pana Josefa Dvořáka, který lodě neřídil, ale téměř celý život je konstruoval v loděnicích v pražské Libni. Dalšími pamětníky jejichž osud děti sledovaly byl statkář a přílepský kronikář Josef Ženíšek, jehož rod hospodaří ve Velkých Přílepech a okolí již téměř 450 let. Petr Bubeníček, roztocký farář, vyprávěl o své cestě k víře a farnosti v Roztokách. Pamětnice Cecílie Horváthová přiblížila dětem těžký život za druhé světové války v romské osadě na Slovensku a pan Ivan Vaško povídal o druhé světové válce v Srbsku a počátcích komunismu v Česku.

Životní osudy pamětníků i vlastní práci posledního půlroku představily týmy před zraky plného kongresového sálu hotelu Academic, kde vládla po celou dobu slavnostního odpoledne dobrá nálada a byla cítit sousedská pospolitost. To vše vytvářelo skvělé podmínky pro prezentování týmů a bylo to znát, všechny byly skvělé! Kromě zástupců obcí, učitelů, spolužáků, pamětníků, rodičů a přátel je celou dobu pozorovala porota, které hodnotila nejen rozhlasové reportáže, ale také jejich živá vystoupení. Odborná porota byla složená z historika Jiřího Plachého z Vojenského historického ústavu, učitelky Alice Řehákové ze ZŠ Antonína Čermáka na Praze 6 a novináře Roberta Oppelta z iDNES. Protože projekt byl v letošním roce nesoutěžní, porota nevybírala 3 nejlepší týmy, ale poskytla všem individuální zpětnou vazbu na jejich práci. Porotci chválili o sto šest, ale také neváhali poradit žákům, na čem by bylo dobré ještě zapracovat.

Všechny zúčastněné týmy si zaslouží ocenění za vynaložené úsilí, stejně jako paní učitelky, které jim poskytovaly pomocnou ruku a projektem je provedly. Velké díky patří i pamětníkům, kteří žákům svěřili své životní příběhy a umožnili tak jednotlivým výstupům vůbec vzniknout.

Kromě slov díků a bouřlivého potlesku, kterým účastníky ocenilo publikum, dostali všichni výše jmenovaní i věcné dary od sponzorů projektu.

Za finanční a hmotné dary děkujeme těmto lokálním parterům: město Roztoky, obce Velké Přílepy a Úholičky, stavební firma Bláha, květinářství Flores, pekárna Pekara, Dortíky paní Jiřinky, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Papírnictví a hračky Roztoky, společnost Delpra a Bowling bar Roztoky.

Autorem fotografií je Daniela Dlabolová.