Osudy sedmi pamětníků představili žáci během slavnostní prezentace 13. března

Závěrečné prezentace vzdělávacího projektu organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů Brno XVIII. se zúčastnilo sedm týmů z šesti přihlášených základních škol. Týmy prezentovaly před zaplněným sálem kulturního centra CO.LABS výsledky svého půlročního snažení, během kterého kontaktovaly pamětníky z Brna a okolí, natočily s nimi rozhovor a jejich životní příběh dále vyprávěly.

Prezentaci zahájil kytarista Lukáš Herůdek skladbou Candombe. Poté moderátor Marek Boček přivítal nejen samotné pamětníky, ale také zástupce Magistrátu města Brna a zapojených měst, učitele, spolužáky zapojených studentů, rodiče, širokou veřejnost a také porotu, která měla za úkol poskytnout týmům zpětnou vazbu a vyhodnotit jejich výstupy umístěné na webu i jejich prezentaci na místě.

Za Magistrát města Brna promluvila Ing. Karin Podivinská, náměstkyně primátorky města Brna. Úvodního slova za Post Bellum se ujal David Butula, ředitel Institutu Paměti národa Brno. Poté už pódium patřilo žákovským týmům.

Žáci devátých tříd ze ZŠ Krásného, ZŠ Pavlovská, ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října, ZŠ Košinova, ZŠ Horácké nám. a ZŠ Jihomoravské nám. představili životní příběhy těchto pamětnic a pamětníků: Jaroslava Balatková, Štěpán Böhm, Dagmar Čermáková, Zdeněk Glozar, Vladimír Hrdina, Ludmila Jeřábková a Ludmila Odehnalová.

Všechny týmy předvedly obdivuhodné výkony, za které byly odměněny jak potleskem a pohnutím pamětníků, tak věcnými cenami od těchto sponzorů: Papírny Brno, Jan Melvil Publishing, Hvězdárna a planetárium Brno, Racio, Muzeum romské kultury, HaDivadlo, VIDA science centrumAmerican Liberator.  Velmi děkujeme za jejich štědrost.

Odborná porota ve složení: Dana Vedra, historička Moravského zemského muzea v zastoupení etnoložky Anny Varausové, Ondřej Hýsek, historik a ředitel na škole Akademia Gymnázium, ZŠ a MŠ a Hana Ondryášová, dramaturgyně Českého rozhlasu, posoudila zpracovaná dokumentární díla žáků i jejich prezentace před publikem a poskytla žákům inspirativní zpětnou vazbu. Za porotu promluvil Ondřej Hýsek.

Po skončení prezentace se jednotlivé týmy vyfotily se svými pamětníky a měly možnost dostavit se za porotou pro obsáhlejší zpětnou vazbu. Zbytek publika se přesunul k občerstvení, u kterého se v nezávazné konverzaci završil povedený a pohodový podvečer, jehož atmosféru se podařilo zachytit na fotografiích Romana Zmrzlého.

Za finanční podporu děkujeme Magistrátu města Brna a Jihomoravskému kraji.

Výsledné práce žáků a medailonky pamětníků si můžete prohlédnout zde.