Příběhy našich sousedů si opět vyslechla veřejnost i na Břeclavsku. V Synagoze úspěšně odprezentovalo sedm statečných týmů z Břeclavi, Mikulova, Lanžhota, Valtic i Dolních Dunajovic.

Sál se zaplnil žáky ze základních škol, pamětníky s rodinami, starosty i místostarosty.
Krásnou úvodní řeč jsme si vyslechli od místostarosty Břeclavi pana Petra Vlasáka i od paní starostky Mikulova Jitky Sobotkové.

Naše nejstarší pamětnice, paní Třetinová, oslaví příští rok 100 let, její vyprávění zpracovaly žákyně ZŠ Kupkova. Valtický tým nám představil život pana Elsingera. Mikulovské týmy popsaly osudy paní Kolouchové a paní Radovské. Útrapy za komunismu, život paní Petrlové, popsaly žákyně z Lanžhota. Tým Dolních Dunajovic a jejich pamětnice paní Ryšánková připomněli zatopení Mušova. Pamětník pan Filipovič sdílel s žáky břeclavské ZŠ Slovácká své zážitky z emigrace.

Provázely nás tóny klavíristy Matěje Chalupského i výřečnost moderátora Libora Helešice.

Společně jsme si připomněli také tragický historický moment – v pátek 15. března 2024 uplynulo 85 let od chvíle, kdy německá vojska obsadila území Čech.

Děkujeme za účast žákům ze ZŠ Slovácká Břeclav, ZŠ Kupkova Břeclav, Masarykova ZŠ Lanžhot, ZŠ Valtice, ZŠ Valtická Mikulov, ZŠ Hraničářů Mikulov a ZŠ Dolních Dunajovic.
Zpětnou vazbu jim poskytli porotci Kateřina Seibertová z Městského muzea a galerie v Břeclavi, pedagog břeclavského gymnázia Daniel Lyčka a vedoucí redakce Břeclavského deníku Rovnost Iva Haghofer.

Autorem fotografií je Vlastimil Vojáček.

Tento kouzelný večer by se neobešel bez našich partnerů a sponzorů: Jihomoravský kraj, Český rozhlas Brno, Studio Scala, Racio Břeclav, Vida Brno, Hvězdárna a Planetárium Brno, Městské muzeum a galerie Břeclav, Karma kavárna & bistro a Lanový Park Hájenka. Děkujeme.

Medailonky všech pamětníků a výstupy týmů si můžete prohlédnout zde.