Dokumentaristický projekt Příběhy našich sousedů zavítal ve školním roce 2020/2021 do Rožnova pod Radhoštěm poprvé.

Ačkoliv se zpočátku zdálo, že bude probíhat standardně, podzimní vlny
pandemie koronaviru rozhodly o jeho distanční podobě, která s krátkými přestávkami přetrvala po
celý rok. A tak se z dětí ze ZŠ Pod Skalkou, ZŠ Videčská, ZŠ 5. května a ZŠ Sedmikráska stali
dokumentaristé na dálku.
Přes všechny komplikace se čtyřem týmům podařilo nahrát a zpracovat příběh pamětníků, a to
Josefa Čegana (1942), Zdenky Petruželové (1931), Marty C. (1950), která si přála zůstat v
anonymitě, a Ladislavy Guričové (1938).
18. 6. jsme se v obřadní síni na radnici v města Rožnov pod Radhoštěm konečně mohli sejít všichni
osobně a děti se tak mohly podělit o výsledky své práce se spolužáky, učiteli, rodiči…a samozřejmě
i s porotci: této role se ujali Jakub Sobotka, fotograf a ředitel rožnovského T klubu, Lukáš Španihel,
bývalý pedagog a redaktor TV Beskyd a doc. PhDr. Daniel Drápala, PhD., ředitel Ústavu evropské
etnologie Masarykovy univerzity v Brně.
Přítomné přivítala místostarostka Kristýna Kosová, která připomněla důležitost zachytit pamětnická
vyprávění: „Pří nedávném předávání ocenění Čestného občanství Ondřej Trpík, vnuk Františka
Trpíka, připomínal, že jeho dědeček, československý parašutista, o svých prožitcích skoro vůbec
mluvit nechtěl. Ztratit takové příběhy by ale byla škoda pro celou společnost.“ Po vystoupení
kytaristů z rožnovské ZUŠ uváděl moderátor Tomáš Gross na pódium postupně všechny týmy,
které si připravili prezentace.
Příběh Josefa Čegana (1942) zpracoval ve formě animace vytvořené v programu Doodly tým ze
ZŠ Videčská. Pamětník se narodil jako jedno z trojčat sudetské Němce a Čechovi, jenž však byl
vážně nemocný a zemřel, když pamětníkovi byly pouhé tři roky. Jeho vyprávění dokládá, co
všechno musela zažívat vdova, sudetská Němka, bezprostředně po válce i po roce 1948.
Zdenku Petruželovou (1931) natáčel tým ZŠ Pod Skalkou, v jeho audio reportáži vynikají detaily
ze života na valašské dědině v okolí Vidče ze 30. let a během války, kdy pamětnice vypráví o
ukrývání partyzána ve Vidči.
Pamětnice týmu ze ZŠ 5. května, který zpracoval její život jako komiks, Marta C. se narodila roku
1950, dětství ale šťastné neměla. Její otec byl v padesátých letech uvězněn za nadávku
komunistickému úředníkovi a po propuštění z Jáchymova, kde byl vězněn a mučen, umírá.
Maminka paní Marty bohužel ne dlouho poté. Příběh připomínající hlavní motiv románu Milana
Kundery Žert, při jehož poslechu však mrazí.
„Uč se, uč se, to se ti nikdy neztratí a to ti nikdo nikdy nevezme.“ To prý často říkával tatínek
pamětnice týmu ze ZŠ Sedmikráska, Ladislavy Guričové (1938), Josef Ptáček. Komunistický režim
ho v padesátých letech v politickém procesu připravil o svobodu i o majetek. Děti ze ZŠ
Sedmikráska natočili video dokumentující život pamětnice.
Porota ocenila práci všech týmů, vybrat jeden nejlepší bylo mezi pestrými výstupy obzvláště těžké,
a tak se rozhodla kromě prvního místa udělit svou „cenu poroty“. Vítězným se stal tým ze ZŠ
Sedmikráska se svým videem, jehož úroveň porotu natolik okouzlila, že Lukáš Španihel dětem
přislíbil stáž v TV Beskyd. Cenu poroty získal tým ze ZŠ Videčská, jenž originálně a dynamicky
zpracoval příběh v programu Doodly.
Daniel Drápala připomněl, že „každý příběh má svou cenu a může být inspirující“ a vyzdvihl
význam samotného naslouchání, které projekt u dětí rozvíjí.
Příjemné odpoledne uzavřel moderátor Tomáš Gross poděkováním všem přítomným, účinkujícím
a pamětníkům, na kterých bylo znát dojetí. Bylo hezké loučit se a slyšet, že se porotci i pedagogové
těší na pokračování projektu, který byl letos v Rožnově poprvé….
Děkujeme všem za účast, nasazení a nadšení po celou dobu trvání projektu v tomto velmi těžkém
školním roce!
Výsledky práce jednotlivých týmů si můžete prohlédnout zde:
https://www.pribehynasichsousedu.cz/roznov-pod-radhostem/roznov-pod-radhostem-2020-2021/
Tisková zpráva města Rožnov pod Radhoštěm, které projekt podpořilo, je k nahlédnutí zde:
https://www.roznov.cz/v-roznove-zaci-zakladnich-skol-prezentovali-projekt-pribehy-nasichsousedu-
76-2021/d-30577/p1=51