18. června 2021 za velmi teplého počasí proběhla online závěrečná prezentace projektu na Lovosicku,kde projekt finančně podpořila MAS Serviso.

Pět týmů ze tří základních škol představilo své audioreportáže odborné porotě, ve které zasedla Dominika Holubová – učitelka ze ZŠ v České Lípě, Martin Brůža ze spolku Muzeum Lovosicka jako zástupce historiků a Oldřich Tichý za novináře. Porotci předem zhodnotili, jak se týmům podařilo zpracovat příběh pamětníků, a po jednotlivých prezentacích poskytli žákům zpětnou vazbu.

Slavnostním online setkáním nás mile provázela moderátorka Petra Šimková. Úvodního slova se ujala zástupkyně společnosti Post Bellum Magdaléna Benešová. Poté již přišly na řadu prezentace jednotlivých týmů. Tým ze ZŠ ve Velemíně představil videoprezentací příběh pamětnice Ladislavy Malíkové, současné ředitelky ZŠ ve Velemíně. Žáci doplnili svou audioreportáž také zpracováním komiksu, který porota hodnotila velmi kladně.

Jako druzí představili svého pamětníka Ivana Holatu, nynějšího starostu městyse Hostomice, žáci ze ZŠ Čestmíra Císaře v Hostomicích @hostomicezs.cz. Následovala videoprezentace ve sportovním duchu týmu ze ZŠ J.E. Purkyně v Libochovicích, ve které ryze dívčí tým uvedl příběh sportovce a průkopníka kulturistiky Petra Marschalla.

Krátkou prezentací pak druhý tým ze ZŠ v Hostomicích představil bývalou dlouholetou pedagožku paní Janu Smetanovou z Hostomic a celý blok prezentací uzavřeli žáci ze ZŠ ve Velemíně, kteří zpracovali příběh prvního polistopadového starosty Velemína, pana Jiřího Skalického.

Za pamětníky se prezentace zúčastnila paní Ladislava Malíková, která projekt velmi mile zhodnotila nejen z pohledu pamětnického, ale i z pohledu učitelky a ředitelky školy.

Vítězným týmem se staly žákyně ZŠ J. E. Purkyně v Libochovicích s příběhem pamětníka Petra Marschalla. Příběhy pamětníků a výstupy týmů najdete na https://www.pribehynasichsousedu.cz/lovosicko/lovosicko-2020-2021/.