Závěrečná prezentace Příběhů našich sousedů na Poděbradsku

17. června 2021 proběhla online závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů na Poděbradsku, kde projekt finančně podpořilo město Poděbrady a Místní akční skupina Mezilesí.

Pět týmů ze tří základních škol představilo své audio- a videoreportáže odborné porotě, ve které zasedla novinářka a zpravodajka z řady válečných konfliktů Petra Procházková, archeolog a pracovník Polabského muzea v Poděbradech Andrej Lamprecht a učitelka z Gymnázia Jiřího z Poděbrad Veronika Šimonová. Porotci předem zhodnotili, jak se týmům podařilo zpracovat příběh pamětníků, a po jednotlivých prezentacích poskytli žákům zpětnou vazbu.

Slavnostním online setkáním nás mile provázela moderátorka Jitka Míčková, která představila jednotlivé týmy. Týmu ze ZŠ Dymokury se povedlo oživit vzpomínky pamětnice Miluše Strakové na období druhé světové války.

Jako druhé představily svou pamětnici Jiřinu Novákovou, babičku jedné z členek týmu, žákyně ze ZŠ TGM v Poděbradech. Následovala videoreportáž žáků ze ZŠ Václava Havla s příběhem Jany Hrabětové, kteří se zaměřili na spojení pamětnice s poděbradským muzeem.

Krátkou prezentací a zajímavou audioreportáží pak druhý tým ze ZŠ TGM představil dlouholetou pedagožku paní Zdenku Žmudovou a její vzpomínky na proměnlivou atmosféru 60. let minulého století. Celý blok prezentací uzavřeli opět žáci ze ZŠ Dymokury, kteří zpracovali příběh princezny, později hraběnky a své sousedky Polyxeny Czerninové.

Vítězným týmem se stali žáci ze ZŠ Dymokury s příběhem pamětnice Miluše Strakové. Příběhy pamětníků a výstupy týmů najdete na https://www.pribehynasichsousedu.cz/podebradsko/podebradsko-2019-2020/.