V úterý 19. dubna 2022 v kulturním domě Říp v Roudnici nad Labem proběhla slavnostní závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů. Do projektu se zapojilo celkem 7 týmů žáků ze základních škol na Roudnicku.

Slavnostní setkání zahájil soubor Ambion ze ZUŠ v Roudnici nad Labem se svou interpretací skotských a irských písní. Po úvodních slovech starosty Roudnice nad Labem Františka Padělka a zástupce Post Bellum Petra Uhríka již byli na pódium pozváni žáci, kteří prezentovali své zpracování životních příběhů pamětníků. Celým setkáním nás mile provázela moderátorka Michaela Kuptíková.

Početné publikum shlédlo celkem tři videoreportáže a poslechlo si 4 audioreportáže.  První vystoupení týmu ze ZŠ z Hoštky nám přiblížilo životní příběh Anny Podpěrové, který ovlivnilo zatčení a odsouzení jejího tatínka v 50. letech.  Následovalo vyprávění gen. Petra Pavla o fungování armády před a po listopadu 1989, jehož zpracování nám nabídli žáci ze ZŠ Jungmannova v Roudnici nad Labem. Do dětství dlouholeté ředitelky základní školy Aleny Machové nás zavedla prezentace týmu ze ZŠ Straškov-Vodochody.

Na okamžik, kdy se při cestování po západní Evropě dozvěděl o okupaci Československa v roce

1968,vzpomínal v reportáži žáků ze ZŠ Školní v Roudnici nad Labem Mudr. Tomáš Petrák.  Příběh rodiny Stanislava Hájka, které komunisté zabavili hospodářství a polnosti, nám představili  žáci ze Mšených Lázní.  Vyprávění Františka Padělka o letectví, armádě a roli velvyslance v Argentině  prezentoval  tým ze ZŠ Karla Jeřábka v Roudnici nad Labem. Blok prezentací uzavřeli  žáci ze ZŠ v Brozanech nad Ohří s příběhem dlouholeté paní učitelky  Svatavy Syrové.

V odborné porotě, která hodnotila výstupy týmů na webových stránkách i jejich prezentaci na závěrečném setkání, zasedl ředitel Podřipského muzea PhDr. Martin Trefný, Ph.D, šéfredaktor Roudnických novin Ladislav Pokorný a zástupkyně ředitele ze ZŠ Štětí Mgr. Ilona Stieranková.

Během vystoupení souboru zobcových fléten a akordeonů ze ZUŠ Roudnice nad Labem odborná porota spočítala udělené body a na závěr slavnostního setkání vyhlásila vítěze, kterým se stal tým ze ZŠ Karla Jeřábka v Roudnici nad Labem s příběhem pamětníka Františka Padělka. Na druhém místě se umístil tým ze ZŠ Jungmannova v Roudnici nad Labem a jeho videoreportáží o gen. Petru Pavlovi.