Návštěvníci slavnostní prezentace v sále Staré radnice v Říčanech se nebránili emocím

„Nevymlouvej se na režim, nevymlouvej se na dobu, dobré věci můžeš dělat vždycky,“ zaznělo v audioreportáži žákovského týmu ze ZŠ Kunice, který zpracoval vzpomínky Jana Davida. Pamětník se s dětmi podělil o příběh, ve kterém najdeme momenty tragické i výjimečně šťastné. Pan David stál u zrodu SOS vesniček u nás, se ženou vychovali devět potomků, z toho šest v pěstounské péči. Děti a vnoučata mu pro slavnostní chvíli připravily překvapení: video poděkování, které žáci v rámci svého vystoupení na závěrečné prezentaci pustili.

Stalo se tak v pátek 17. září 2021, kdy vyvrcholil menší nesoutěžní projekt na Říčansku. Začínal na jaře 2021 v době přísných proticovidových opatření, probíhal tedy částečně distančně. Kromě žáků z Kunic se ho účastnily týmy z Říčan (ZŠ U Říčanského lesa) a ze Světic (ZŠ Světice). Hosté slavnostní prezentace v koncertním sále říčanské Staré radnice přiznávali, že se při sledování příběhů několikrát neubránili dojetí. Každý z pamětníků přitom přinesl výpověď o jiné době. Na pódiu i v neformální části slavnosti při občerstvení zaznívalo, jak je důležité zaznamenávat příběhy – a jak významné je pro školáky setkávat se s pamětníky událostí československých dějin 20. století.

Žáci ze Světic se od Libuše Vackové dozvěděli, jaký byl život v dávných Světicích a jak prožívala konec druhé světové války. Tým ze ZŠ U Říčanského lesa v Říčanech natočil vzpomínky ředitele školy Dalibora Dudka na závěr šedesátých let, normalizační léta a opojný rok 1989.

Žákovské práce v tomto nesoutěžním projektu získaly od poroty převážně slova chvály; podle ní by se mohli členové týmů stát v budoucnu posilou pro dokumentaristy a novináře. Za několikaměsíční úsilí byly týmy odměněny dárky od MAP v ORP Říčany, města Říčany, Ladova kraje a Muzea Říčany. Odměny dětem předali místostarostka Říčan Hana Špačková, starosta Světic Pavel Kyzlink a ředitel říčanského muzea Jakub Halaš. Na závěr slavnostní prezentace patřil dětem vytrvalý potlesk.

Autorkou fotografií ze slavnostního odpoledne je Eva Sosnovcová. Děkujeme městu Říčany za možnost slavnost prožít v nedávno zrestaurovaném městském sále.