9. září 2021 proběhla závěrečná prezentace projektu v kulturním domě Crystal v České Lípě. Projekt finančně podpořilo město Česká Lípa.

Čtyři týmy ze tří základních škol představily své prezentace a audioreportáže odborné porotě, ve které zasedla Mgr. Eva Markgrafová – z Městských novin Česká Lípa, Mgr. Věra Píchová – učitelka ze ZŠ Špičák a Mgr. Tomáš Cidlina – historik Vlastivědného muzea v České Lípě. Porotci předem zhodnotili, jak se týmům podařilo zpracovat příběhy pamětníků ve výstupech zveřejněných na webových stránkách. Na závěrečném setkání porota hodnotila především to, jak se týmům podařilo prezentovat příběh pamětníka publiku.

Slavnostním setkáním nás mile provázela moderátorka Dita Krčmářová a za hudební vystoupení děkujeme Klarinetovému kvartetu ze ZUŠ. Úvodního slova se ujala starostka České Lípy Jitka Volfová a zástupce společnosti Post Bellum Petr Uhrík. Poté již přišly na řadu prezentace jednotlivých týmů. Tým ze ZŠ Lada představil příběh pamětnice Zdeňky Coufalové, který nám přiblížil fungování mateřských škol v 80. letech.

Jako druzí představili svého pamětníka Ladislava Smejkala, českolipského patriota a čestného občana města Česká Lípa, studenti ze ZŠ Slovanka. Na prezentaci si připravili milé video o pamětníkovi.

Následovala prezentace týmu ze ZŠ Pátova o příběhu Světly Půčkové, které v 50. letech komunisté zavřeli tatínka, což ovlivnilo celé její dětství a ztížilo jí to cestu k jejímu vysněnému povolání učitelky. Blok prezentací uzavřel příběh pana Otakara Seidla příslušníka SNB, který zpracoval tým ze ZŠ Lada.

Vítězným týmem se staly studentky ZŠ Lada s příběhem pamětnice Zdeňky Coufalové. Příběhy pamětníků a výstupy týmů najdete na https://www.pribehynasichsousedu.cz/ceska-lipa/ceska-lipa-2019-2020/.