Ve čtvrtek 23. září 2021 se v přednáškovém sále rakovnického okresního archivu uskutečnila závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů, na které výsledky mnohaměsíční práce představily dva soutěžní týmy z Rakovníka a jeden z nedalekého Nového Strašecí.

Pandemie Covidu-19 pochopitelně zasáhla i do Příběhů na Rakovnicku. Nahrávání všech pamětníků probíhalo online, což samozřejmě snižovalo bezprostřednost celého procesu. Obě strany se s tímto problémem nicméně zdárně vypořádaly. A kdo patřil mezi vybrané respondenty? Děti z 1. ZŠ Rakovník pod vedením Evy Janotové vyzpovídaly známou rakovnickou učitelku paní Milenu Fridrichovou, jež jim vyprávěla například o těžkostech při výuce moderních dějin v době normalizace nebo o průběhu sametové revoluce.

Tým z 2. ZŠ Rakovník vedený Petrou Kubíkovou si vyslechl životní příběh dlouholetého bytového správce pana Josefa Hornofa, který se narodil a celou dospělost prožil v malém okresním městě – Rakovníku. Vzpomínal na poválečné chudé dětství, neplechy ve škole, výlet na mopedech až do Karlových Varů či vlastní svatbu během srpna 1968.

Novostrašecký tým se potýkal s největšími těžkostmi. Vedení se musel nakonec ujmout sám koordinátor pro Rakovnicko. Vybraný pamětník s dětmi nakonec nemohl ze zdravotních důvodů mluvit, a tak byla na poslední chvíli požádána o svědectví koordinátorova babička Miloslava Kumberová. Vyprávěla o rodinných kořenech sahajících na Podkarpatskou Rus, o těžkém životě v pohraničí po druhé světové válce a o násilné kolektivizaci v zemědělství v 50. letech.

Porotci nakonec rozhodli, že nejúspěšnějšími řešiteli se stali členové týmu 1. základní školy, kteří měli ze svého úspěchu patřičnou radost. Nutno dodat, že výsledky dalších účastníků vyjádřené bodovým hodnocením byly jen o málo nižší. A tak se vítězi stali všichni, všichni ti, kteří se poprali s nepříznivými okolnostmi a vytrvali až do konce. Těm všem je třeba poděkovat.

Dále je na místě poděkovat oběma pedagožkám, bez jejichž přístupu a neustále podpory by plánovaný projekt během pandemie nemohl uskutečnit. Je obdivuhodné, že obě dámy dokázaly i přes veškeré komplikace s distanční výukou neustále motivovat své svěřence a dovézt je ke zdárnému cíli. Poděkování patří taktéž všem pamětníkům za vyprávění jejich životních osudů. Ty nebyly vždy jednoduché, oni však mnohdy dokázali vzpomínat bez zbytečného patosu, s nadhledem a humorem.

Na závěr děkujeme městům Rakovník a Nové Strašecí, jejichž představitelé nás podpořili nejen finančním příspěvkem, ale také věcnými cenami a upomínkovými předměty. Zmíněné samosprávy byly vždy pružné během oboustranné komunikace, zároveň měly pochopení pro značné prodloužení projektu.

V neposlední řadě patří velký dík pracovníkům okresního archivu – jmenovitě paní Renatě Mayerové – kteří bezplatně zajistili prostory v archivní budově pro slavnostní ukončení Příběhů našich sousedů.