Potlesk pro účastníky Příběhů našich sousedů v sále s malbami andělů

Koncertní sál říčanské Staré radnice se stal v pátek 2. června 2023 odpoledne místem setkávání. Žáci zapojení do vzdělávacího projektu, který se na Říčansku konal už popáté, se opět potkali s pamětníky. Byli tu rodiče, učitelé, zástupci obcí a další hosté, kteří fandí dialogu mezi generacemi a zaznamenávání místní historie.  

Pět žákovských týmů z Říčanska (z Říčan, Strančic a Kunic) se na půl roku stalo rozhlasovými a filmovými dokumentaristy.  Dívky a chlapci ze 7. až 9. ročníku základních škol natočili životní příběh pamětníka z jejich okolí a zpracovali jej tak, aby mohl být publikován na webu. Dokázali, že umí pracovat v týmu a plánovat si práci. Zpracovali velké množství informací ze života pamětníka do ucelené reportáže. To vše za podpory svých učitelů, kteří týmy vedli.  

Při slavnostní závěrečné prezentaci na Staré radnici týmy představily pamětnické příběhy před publikem. Půlroční práci žáků a jejich učitelů patřil během odpoledne mnohokrát potlesk. Stejně tak publikum odměnilo bouřlivým potleskem pamětníky, kteří nechali mladé lidi nahlédnout do svých životů a vyprávěli jim, jak mnohdy těžké byly roky, které žili v době před jejich narozením. Neztráceli přitom naději a optimismus – jak vnímali i hosté závěrečné prezentace.          

Odborná porota ve složení novinářka Soňa Jindrová (ČRo Region), pedagožka Zuzana Zmrhalová (ZŠ Mukařov) a historik Radek Holodňák (Muzeum Říčany) pak týmům poskytla zpětnou vazbu, jak se jim dokumentaristická práce podařila. V nesoutěžním projektu dostaly všechny týmy odměnu – mimo jiné dárky od města Říčany, obce Strančice a Muzea Říčany. Cukrářský salon na Široké ulici v Říčanech věnoval žákům poukázky na zmrzlinu. 

Po skončení oficiální části programu si mohli účastníci slavnostního odpoledne pochutnat na moravských koláčích z nedalekého pekařství Slunečnice.  Výstavní panely s portréty pamětníků byly k vidění nejen během slavnosti: po ní putovaly do prvního patra Městského úřadu v Říčanech na Komenského náměstí. 

Děkujeme městu Říčany, obci Kunice a obci Strančice, že projekt finančně podpořily. Díky patří také dárcům odměn pro děti a ZUŠ Říčany za pomoc s přípravou prostoru pro prezentaci. Těšíme se na pokračování projektu v dalším školním roce. 

Autorkou fotografií je Eva Sosnovcová.