Ve čtvrtek 1. června se uskutečnila závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů na Mělnicku.

Na 130 lidí se sešlo na slavnostní závěrečné prezentaci projektu Příběhy našich sousedů Mělnicko. Ta se konala v Tanečním sále Masarykova kulturního domu na Mělníku ve čtvrtek 1. června 2023. Akci uvedl moderátor Luboš Dvořák – redaktor a editor ze Signál rádia v Mladé Boleslavi.

Na pódium postupně pozval starosty z těch míst, kde se šest týmů ze základních škol aktivně na projektu podílely. Zúčastněné postupně pozdravili starosta města Mělníka Tomáš Martinec, starosta obce Dolní Beřkovice Miroslav Hrdý, starostka obce Byšice Jana Poláková a místostarostka města Neratovice Jana Hanslíková.  Za Středočeský kraj  promluvila ředitelka Regionálního muzea Mělník Jitka Králová. Všichni ocenili možnost konání tohoto projektu. Na ně navázal a za pořádající organizaci Post Bellum všechny v sále shromážděné pozdravil vedoucí rozvoje vzdělávacích projektů Petr Uhrík.

Potom jednotlivé týmy představily své pamětníky svými slovy a prostřednictvím powerpoinotvé prezentace. Následně pustily reportáž, kterou připravily na základě natočeného rozhovoru. Návštěvníci vyslechli čtyři rozhlasové reportáže a shlédli dvě videoreportáže.

Žáci ze ZŠ Jungmannovy sady z Mělníka představili životní příběh svého pamětníka – pana Josefa Crka, jehož otec aktivně jako partyzán bojoval za 2. světové války v Jugoslávii. Následoval tým z Gymnázia J. Palacha na Mělníku, který představil svého pamětníka – pana Milana Honzíka, jehož otec byl v roce 1949 odsouzen na tři roky za to, že odvezl na hranice do Chebu svého známého a jeho syna. 

O tom, jak paní Drahomíra Mertlová byla při bombardování Hodonína v roce 1944 zavalena devět hodin ve sklepě rodného domu, mluvili žáci ze ZŠ a MŠ Dolní Beřkovice. Následovalo vystoupení týmu ze ZŠ J. Seiferta na Mělníku. Ten divákům přiblížil, jak dědeček pamětníka Jana Petrželky – Václav Petrželka – spolupracoval s Tomášem G. Masarykem a zapojil se do odboje za 1. světové války v tzv. „Maffii.“ 

Tým Gymnázia Fr. Palackého z Neratovic představil pana Miloně Nováka, který byl při prvním výročí sovětské okupace zatčen 20. srpna 1969 na Václavském náměstí v Praze a následně strávil tři týdny ve vazbě na Pankráci. Tým ze ZŠ a MŠ Byšice zaznamenal příběh paní Jarmily Pacltové, která v době kolektivizace prožila vyhnání celé rodiny ze statku v Zálezlicích.

Vedoucím týmů poděkovali za pedagogy ředitel ZŠ a MŠ Byšice František Viktorin a za Post Bellum koordinátor projektu Příběhy našich sousedů Mělnicko Michal Šimek.

Výsledky práce jednotlivých týmů a jejich veřejné vystoupení v Masarykově kulturním domě  na prezentaci hodnotila tříčlenná porota – učitelka češtiny  ze ZŠ Ostrovní ze Štětí Ilona Stieranková, historik Regionálního muzea Mělník Lukáš Snopek a redaktorka regionálního magazínu Kanál eM Marta Dušková. Projekt byl nesoutěžní. Proto nezapisovali body do tabulky, aby určili, kdo je vítěz, ale dali každému týmu svoji zpětnou vazbu prostřednictvím slovního ohodnocení. Ocenili práci všech týmů. Všichni porotci se shodli na tom, že všechny týmy odvedly velký kus práce, při které zaznamenaly zajímavé příběhy. 

Atmosféra při závěrečné prezentaci byla vynikající. Po skončení prezentace mnozí účastníci se ještě zdrželi k rozhovorům u drobného občerstvení. 

Se všemi příběhy pamětníků se zájemci mohou seznámit přímo na stránkách projektu:
https://www.pribehynasichsousedu.cz/melnicko/melnicko-2022-2023/

Mirek Pásek autor fotografií

Michal Šimek – koordinátor projektu