V pátek 24. 9. proběhla v Oblastním muzeu v Děčíně závěrečná prezentace žákovských týmů ze základních škol v obcích Tisá, Libouchec, Markvartice, Kamenický Šenov a Chřibská.

Úkolem žákovských týmů bylo vytipování vhodného pamětníka z jejich obce a získání jeho životního příběhu. Žáci se pod vedením koordinátorky a vedoucích týmů připravovali na rozhovor s pamětníkem, který zaznamenávali na diktafon. Po rozhovoru zpracovávali pamětníkův příběh vybranou reportážní formou a odevzdávali patřičné výstupy.

Žáci z Chřibské se rozhodli pro vyzpovídání bývalého starosty města Josefa Navrátila, jehož příběh zpracovali pomocí audio reportáže. Jejich prezentace byla doplněna o kresby ilustrující pamětníkovy zajímavé životní momenty. Pro audio reportáž se rozhodli i žáci z Kamenického Šenova, kteří získali příběh místní rodačky Hany Duté se spoustou vzácných vzpomínek.

Některé týmy se rozhodly pro zpracování video reportáže. Žáci ze základní školy v Libouchci natočili příběh Vlasty Machové, bývalé učitelky na základní škole v Libouchci a bývalé atletky. Video reportáž zpracovali i žáci z markvartické základní školy, věnovali se v ní příběhu Libora Kunteho, který jim mimo jiné vyprávěl o svých zážitcích z Albertova v době sametové revoluce. Druhý tým z Markvartic se rozhodl ztvárnit příběh Milana Bartoníčka, sběratele rockové hudby, formou komiksu. A nakonec žáci z Tisé odevzdali audio dokument o českých horolezeckých expedicích v šedesátých letech, který vznikl na základě vyprávění pana Gerharda Tschunka.

V porotě zasedali ředitel Oblastního muzea v Děčíně Vlastimil Pažourek, pedagog Daniel Andelt a Roman Cimler. Porotci byli vybráni tak, aby ze svého různorodého zaměření mohli dobře posoudit výkony žákovských týmů a formu odevzdávaného výstupu. Porota po těžkém rozhodování nejvíce ocenila právě příběh Milana Bartoníčka, který žáci z Markvartic prezentovali formou komiksu.