Ilustrátor komiksových Rychlých šípů, investigativní novinář nebo žena, která po bratrově emigraci prožívala ústrky komunistického režimu. Osudy zajímavých osobností očima žáků z Prahy 1

Krásně zrekonstruovaný Taneční sál Střediska volného času Jednička v pátek 22.3.2024 praskal ve všech. A ve vzduchu bylo napětí. Žáci a studenti z Prahy 1 se totiž chystali představit veřejnosti příběhy „svých“ pamětníků, které jako opravdoví dokumentaristé půl roku zpracovávali v rámci projektu Příběhy našich sousedů v Praze 1. A byli všichni báječní.

Tento dokumentaristický projekt se v Praze 1 konal již po šesté a žáci a studenti si v něm mohli na vlastní kůži vyzkoušet jaké to je natočit vyprávění pamětníka na diktafon, dohledat dobové materiály, zpracovat příběh do reportáže, a nakonec jej představit na slavnostní prezentaci. Letos se zapojily všechny školy z Prahy 1 a životní osudy zajímavých osobností představilo pět týmů – ze ZŠ J. G. Jarkovského, ZŠ Vodičkova, ZŠ nám. Curieových, ZŠ Brána jazyků a Malostranského gymnázia.

Děti zpovídaly Marii Rudoleckou, rodačku z Vysočiny, která po bratrově emigraci do Švédska zažívala ústrky od komunistického režimu a Bohdana Sekowského, který kvůli emigraci bratra do Německa nemohl studovat. O životě v komunistickém režimu a dnes jim vyprávěl investigativní novinář Josef Klíma a také Zdeněk Nachlinger, pamětník ze zahradnické rodiny, který mnoho let působil ve sklenících Tušimice a nikdy nevstoupil do KSČ. Velmi zajímavé byly vzpomínky známého ilustrátora Marko Čermáka, který největší část svého života prožil právě v Praze 1.

Bylo nám velkou ctí, že na slavnostní prezentaci pronesla úvodní řeč starostka MČ Praha 1 Terezie Radoměřská a 1. místostarosta MČ Praha 1 David Bodeček. K hostům promluvil také ředitel Post Bellum Mikuláš Kroupa a zapojeným učitelům poděkovala koordinátorka projektu Michaela Szkála.

V rámci slavnostního podvečera odborná porota ve složení Michal Šmíd (historik), Ladislav Dvořák (novinář) a Jaroslava Vaňková (pedagog) posoudila zpracovaná dokumentární díla žáků i jejich prezentace před publikem a všem týmům poskytla cennou zpětnou vazbu. Celým podvečerem hosty provedla moderátorka Lucie Strejčková a hudební doprovod zajistil Dalibor Zíta a jeho akordeon.

Speciální dík patří městské části Praha 1, která projekt finančně podpořila a bez jejíž podpory by se nemohl konat. Rádi bychom také poděkovali Středisku volného času Jednička za poskytnutí krásného sálu a dlouholetému partnerovi projektu HP Inc., který opět dodal hodnotné ceny pro účastníky projektu.

Reportáž ze slavnostní prezentace a poté příběhy všech pěti pamětníků budou postupně vycházet v Magazínu Jedna, kterému tímto také děkujeme za dlouhodobou spolupráci.

Všechny pamětnické příběhy najdete zde:
https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-1/praha-1-2023-2024/

Závěrem citace jednoho z letošních pamětníků:
„Jen ten, kdo alespoň krátký čas pracoval s mladými v tomto věkovém rozpětí, ocení, kolik času a trpělivosti museli žáci věnovat nácviku svého vystoupení před publikem. Klobouk dolů! Jistě že nemalou úlohu zde měli vedoucí jednotlivých týmů a bez jejich hlavně časové obětavosti by to nebylo možné. Snad alespoň potlesk všech přihlížejících jim byl malou odměnou. Díky všem, že se postarali o úsměvy na tváři svých předků a radost, kterou jim jejich potomci svým vystoupením udělali.“
(Bohdan Sekowski, 94 let)

Foto: Ondřej Staněk