Večer plný dojetí na Závěrečné prezentaci pro Prahu – východ

V úterý 25. 4. se v malebném a útulném prostředí kina Beseda v pražských Klánovicích odehrála první závěrečná prezentace v regionu Praha – východ. V příjemném prostředí se tak sešlo šest týmů z pěti škol, které představily dojemné a napínavé příběhy pamětníků.

Před napnutým publikem, které tvořili pamětníci, zástupci škol a zapojených obcí a městských částí, hrdí rodiče či prostá veřejnost, se tak prezentovali příběhy místního faráře Vojtěcha Eliáše, známého disidenta a publicisty Petra Pospíchala či odvážné matky Heleny Zelenkové. 

Celým večerem nás provázela moderátorka Magdaléna Benešová, za městkou část Praha-Klánovice, která slavnostní večer hostila, akci uvedl místostarosta Karel Loucký. Odpoledne se odehrálo v příjemném duchu a jednotlivé týmy se postupně střídaly na pódiu. Na dětech byla znát velký zájem o příběhy jejich sousedů-pamětníků, a tak byly prezentace nápadité, zajímavé a krásně zpracované. 

Každý tým nakonec obdržel děkovný dárek za tu spoustu práce, kterou na projektu vykonal. Menší pozornost a květinu obdrželi samozřejmě i pamětníci a pedagogové, kteří celým projektem tým provedli. 

Celý večer pak uzavřelo hodnocení poroty (Jiří Voneš, Viet Tran, Eva Březinová), která v několika větách celkově ohodnotila odpolední prezentace a následně poskytla týmům individuální zpětnou vazbu.

Slavnostní odpoledne bylo emotivní, příjemné, smutné i veselé, ale hlavně dobře užité. A ze to patří poděkování i městským částem Praha-Klánovice a Praha-Dubeč a obcím Škvorec, Jirny a Zeleneč. Velké díky pak patří samozřejmě i všem sponzorům akce a Kulturnímu centru Beseda za poskytnutí sálu.