V pražském kině Bio Oko proběhla závěrečná prezentace Příběhů našich sousedů studentů 1. ročníku Gymnázia Paměti národa.

Svou půlroční práci představili ve čtvrtek 27. dubna naplněnému sálu, který patřil zejména pamětníkům, rodičům a přátelům školy. Večerem diváky provedl moderátor Vítek Svoboda (novinář Deníku N).

Na novém pražském gymnáziu probíhal druhý ročník projektu. Specifikem toho letošního bylo předem určené téma „re-emigrace“. Všichni vybraní pamětníci během minulého režimu emigrovali a po revoluci se vrátili zpět do Československa (nebo Česka). Výběr tohoto tématu na podiu více přiblížila ředitelka Gymnázia Paměti národa Mgr. Tereza Meinczingerová. Obecný přesah projektu na podiu poté doplnil provozní ředitel Post Bellum Jan Polouček.

Pak již podium patřilo studentům, kdy postupně pět studentských týmů představilo svou práci. Své povedené video reportáže, a v jednom případě také audio reportáž, žáci doplnili o scénky ze života pamětníků, úderný přednes pamětnických slov o pojetí svobody i pěknou vizuální prezentaci. Z odezvy publika se dalo soudit, že představení byla velmi zdařilá. Mnohokrát také vedla k dojetí diváků. Po poděkování všem pamětníkům a učitelům slavnostní večer dále pokračoval neformálním povídáním při občerstvení v předsálí kina. Studentské týmy po oficiálním zakončení také využily možnosti konzultace a získání zpětné vazby ke své práci od odborné poroty – novináře Filipa Zajíčka (Deník N), pedagožky Martiny Broncové (Gymnázium Jana Keplera) a historika Jiřího Kociána (Ústav pro soudobé dějiny). Zbytek večera se nesl v přátelské a pospolité atmosféře.

Poděkování patří také partnerům, kteří darovali drobné ceny pro žáky, pamětníky, učitele a porotu: Dramox, Galerie hlavního města Prahy, Nakladatelství Torst, Voala, Reportér magazín, Sonnentor, Coffee and Riot a Kytky od Pepy.

Reportáže studentů jsou k dispozici k prohlédnutí zde.

Projekt mohl být realizován díky finanční podpoře iKAP II – Inovace ve vzdělávání, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.